BERGESIDEN HELSELAG FEIRER 100-ÅRS JUBILEUM 2009

Styret i jubileumsåret. Fra venstre: Marit Nilsen, Tina Rønning, Olaug Arnseth, Solveig Sagen og Else Dreier.

100 år i Bergsiden

Nasjonalforeningens helselag i Bergesiden, Våler i Solør, har feiret sitt 100-årsjubileum.

Til stede på feiringen var gjester fra fylket, ordfører og ledere fra flere andre helselag I dag har

laget syv aktive damer. Akkurat som for 100 år siden er damene i dag veldig aktive, og legger

ned stor innsats for gode formål. Tina Rønning har vært leder av helselaget siden 1981, og

leder også Samarbeidsutvalget i Våler. Hun ble æret med nål og diplom på jubileet for sin innsats.

(Hentet fra medlemsbladet for Nasjonalforeningen for folkehelsen 2/2010).

NOEN BILDER FRA JUBILEUMSFESTEN