SAMLING PÅ HASLEMOEN 24. JUNI 2006

Etter initiativ fra de tidligere elevene ved Bergesiden skole, Nina Hedlund og Ragnhild Urdahl høsten 2005, ble det arrangert en ”gjensynsfest” for alle da levende elever, som hadde gått på Bergesiden skole. Etter hvert kom også Arne Idar Grandahl med i prosessen.

Selv om Bergesiden ikke er noen stor krets, var det allikevel et møysommelig arbeid som måtte gjennomføres for å finne fram til alle aktuelle personer. Skoleprotokoller måtte gjennomgås, navn måtte sjekkes og adresser måtte letes opp. I tillegg skulle selve arrangementet planlegges. Arne Idar tok seg av skoleprotokollene, mens Nina og Ragnhild sto for utsendelsen av innbydelsene, og selve arrangementet.

Samlingen ble holdt den 24. juni 2006 i lokalene i Velferdsbygget på Haslemoen og samlet 153 tidligere elever ved Bergesiden skole.

Håper noen kan bidra med flere bilder! Send de til: arne.idar.grandahl@brednett.no

På forhånd takk!

OVERSIKT OVER DELTAKERNE MED BORDPLASSERING

KILDE: NINA HEDLUND  
       
ANT.: BORD: SKOLEÅR: NAVN:
1 A Før 1935 Solberg, Arne
2     Køien, Jørgen
3     Finstad, Ole
4     Køien ( ), Gudrun Margot
5     Fengsrud, Erling Johan
6     Kragebøl, Hallvard
7     Solberg, Helge
8     Nordby, Thordis Margrethe
9     Nygård (Eek), Harda
       
10   1935-1942 Arnesen, Gunnar
11     Græsmo (Nordengen), Ellen Sofie
12     Mellum (Olsen), Grethe Marie
       
13   1936-1943 Bjørnstad (Nordermoen) Kristine Synnøve
       
14   1937-1944 Butteberg (Nersveen), Marit Solveig
       
15   1938-1945 Butteberg (Møller), Ragnhild Helene
       
16   1939-1946 Butteberg, Arne Otto
17     Nordby, Kjell
       
18 B 1940-1947 Melsnes, Inger Marie
19     Nilsen (Storøy), Kari
20     Olsrud, Kjell Magne
21     Sagen (Øien), Bjørg Gudrun
       
22   1941-1948 Dahler (Spongberg), Gudrun Helene
23     Eriksmoen, Dag-Erik
24     Holtet, Hallvard Trygve
25     Mellum (Støvne), Aud Kjellaug
26     Melsnes, Odd
       
27   1942-1949 Dahler (Pettersen), Ingrid Solfrid
28     Rønning (Guttormsen), Ellen Oddfrid
29     Melsnes, Magne 
30     Melsnes, Erik
       
31 C 1943-1950 Holtet, Gunvor Helene
32     Mellum, Odd Bjarne
33     Myhre (Langfoss), Gunhild
34     Nilsen (Hovland), Marit
       
35   1944-1951 Mellum Halfdansen, Bjørg
36     Melsnes (Bålerud), Torun
37     Michelsen (Holtet), Maria
38     Åsen Vangen, Aud
       
39   1945-1952 Holtet, Arne
40     Melsnes (Kolstad), Ella
41     Omsted, Wilhelm
42     Rønning (Bjørnstadjordet), Inga Margrethe
43     Salshaugen, Odd Harry
44     Svenneby, Ola
       
45 D 1946-1953 Grønvold (Røise), Liv Margrethe
46     Melsnes, Geir
47     Myhre (Solberg), Aud Ingebjørg 
48     Nilsen (Blegen), Else
49     Rønning, Leif
50     Sagen (Myhre), Marit Oddlaug
       
51   1947-1954 Berg, Ragnar
52     Finstad, Leif Harry
53     Melsnes (Nygren), Liv 
       
54   1948-1955 Butteberg,(Smedvold)Kari Ellen
55     Hasleengen, Åge
       
56 E 1949-1956 Bjørnebye, Ole Nikolai 
57     Dahler, Odd
58     Finstad (Framstad), Marit Synnøve
59     Hasleengen (Martinsen), Anne Margrethe
60     Melsnes (Pedersen), Else
61     Michelsen, Karl Harald
62     Omsted (Wedum), Anne Elise
63     Rønning, Ole Magnar
64     Sagen (Lund), Kari Jorunn
65     Åsen, Ivar
       
66   1950-1957 Bjørnebye, Terje 
67     Græsmo (Eriksen), Karin Judith
68     Melsnes (Isaksen), Astrid
69     Nilsen, Solveig
70     Ous, Britt Mari
71     Øiseth, Bjørn 
       
72 F 1951-1958 Astrup, Yngve
73     Fengsrud, Roy Erik
74     Finstad, Kjell Erik
75     Holtet, Harald
76     Midtsundstad,(Sjetne) Randi 
77     Olsrud, Håkon
78     Ous, Olav Magnar
79     Urdahl, Hans Kristian
80     Øiseth, Svein Erik 
81     Aasen, (Moen)Gerd
       
82   1952-1959 Finstad, Bjørn Olav
83     Græsmo (Ausen), Liv Bjørg
84     Hanstad, (Hagen) Rigmor
85     Kravdal, Svein
86     Melsnes, Egil
87     Melsnes(Kristoffersen), Grethe
88     Riseng, Bjørn Magne
89     Risåsen, (Anseth) Marit
90     Vestby, Jan (Oskar)
       
91 G 1953-1959 Erlandsen, Alf Thorleif
92     Bjørnebye, Jo Inge
93     Dahler (Holtet), Ellen
94     Finstad, Einar
95     Finstad (Harstad), Åse Irene
96     Hedlund (Ødegård), Anne Grethe
97     Holtet, Ingrid Elisabeth
98     Libæk (Enger), Inger Johanne
99     Mellum, Unni Rigmor
100     Midtskogen, Bjørn
101     Midtskogen, Harry
102     Smedstad, Oddny 
103     Urdahl (Arellano), Ruth Margrethe
104     Wålengen (Kilen), Randi
       
105   1954-1960 Grandahl, Arne Idar
106     Hanstad, Johnny
107     Nilsen, Arnfinn
108     Risåsen (Tøraasen), Eli
       
109 H 1955-1961 Einarsrud, Erik Arnold
110     Fengsrud, Willy Olav
111     Gunnarsrud, Terje
112     Libæk (Heggelund), Anne Grethe
       
113   1956-1962 Bergjordet, Kjell Ragnar 
114     Græsmo (Holter), Ingrid
115     Hedlund, Odd Henry
116     Libæk (Wold), Gunhild
117     Nilsen (Halvorsen), Birgit 
       
118   1957-1963 Grandahl, Svein Erik
119     Libæk (Olsen), Else Marie
120     Opaas, Elna Marie
121     Rønning, Kjell Bjarne
122     Urdahl, Gunnar Alfred
       
123 I 1958-1964 Fengsrud, Bjørn Henning
124     Gunnarsrud (Pettersen), Bjørg Jorunn
125     Håkensmoen (Lie), Solveig
126     Libæk, Håkon
127     Midtskogen, Arvid
128     Osrønningen, Rolf Gunnar
129     Risåsen (Greaker), Inger Lise
       
130   1959-1965 Astrup, Carl
131     Einarsrud, Ragnar
132     Håkensmoen (Wester), Astrid
133     Mobakk, Magnhild
134     Nilsen (Berntsen), Eva O
135     Nilsen, Randi R
136     Hedlund (Rustadbakken), Åge Willy
137     Solberg, Tom Axel
       
138 J 1960-1966 Arnseth, Eva
139     Græsmo (Gjerdrum), Marianne
140     Gunnarsrud (Stenseth), Randi Oddny
141     Hasleengen (Værnes), Solvår
142     Hedlund, Nina
143     Urdahl, Esther Ragnhild
144     Øverby (Øwre), Anne Reidun
       
145   1961-1966 Køien (Sparby), Gunhild Margrete
146     Olsrud, Anne Karin
147     Trøyterud, Odd
       
148   1962-1966 Solberg, Torgrim
       
149   1963-1966 Hedlund, Nils
150     Nilsen, Jan
151     Rønning (Øieren), Liv Randi
       
152   1965-1966 Osrønningen (Melby), Brit Elisabeth
153     Urdahl, Aud