STYRET 2018

Styret 2018:          
           
Leder Arne Idar Grandahl  1 år Gjenvalg 900 96 885 arne.idar.grandahl@brednett.no
Nestleder Ragnar Einarsrud  1 år Ikke på valg 970 06 523 ragnaein@vaaler.net
Sekretær Wenche M. Frydenlund  2 år Gjenvalg 913 30 212 wenchemagnesfrydenlund@gmail.com
Kasserer Marianne Vilming  1 år Ikke på valg 975 63 169 marianne.vilming@icloud.com
Styremedlem Terje Frydenlund  1 år Ikke på valg 957 85 716 terje.frydenlund@elverum.kommune.no
Varamedlem Erling Olav Eriksmoen  1 år Ikke på valg 951 51 001 erling.olav.eriksmoen@brednett.no

STYRET 2017

Leder Arne Idar Grandahl 1 år Gjenvalg 900 96 885 arne.idar.grandahl@brednett.no
Nestleder Ragnar Einarsrud 2 år Ny * 970 06 523 ragnaein@vaaler.net
Sekretær Wenche M. Frydenlund   Ikke på valg 913 30 212 wenchemagnesfrydenlund@gmail.com
Kasserer Marianne Vilming 2 år NY 975 63 169 marianne.vilming@icloud.com
Styremedlem Terje Frydenlund 2 år NY 957 85 716  
Varamedlem Erling Olav Eriksmoen 2 år NY 951 51 001 erling.olav.eriksmoen@brednett.no
           
Arr.kom.: Styret (Foreløpig)        
           
Valg.kom.: Tor Øyen Hol     938 08 598 tor.hol@brednett.no
  Niclas Aven   NY 454 67 580 nicklas.aven@jordogskog.no
           
Revisorer Gunhild Grønvold     906 23 773 gunhgron@online.no
  Harald Holtet   NY 906 10 115 ellen.holtet@gmail.com
           
* Tidligere styremedlem        
(24.03.2017)          

STYRET 2016

Styret:        
Styreleder: Arne Idar Grandahl 1 år 900 96 885 Gjenvalg
Nestleder: Ellen Grandahl 2 år 952 08 645 Gjenvalg
Sekretær: Wenche M. Frydenlund 2 år 913 30 212 Ny
Kasserer: Tor Øyen Hol 1 år 938 08 598 Gjenvalg
Styremedlem: Ragnar Einarsrud 1 år 94 006 523 Gjenvalg
Styremedlem: Niclas Avèn* 2 år 454 67 580 Fra 13.07.2016
   *for Jorunn Kravdal      
Valgkomite:        
  Jorunn Kravdal 1 år 975 62 357  
  Tor Øyen Hol 2 år 938 08 598 Ny
         
Revisor:  Gunhild Grønvold 1 år 906 23 773 Ny
         
         
Arrangementkomite:      
Leder: Styret      

STYRET OG ARR.KOM. 2014

STYRET                    
Leder Arne Idar Grandahl   62420610   900 96 885   arne.idar.grandahl@brednett.no
Nestleder Ellen Grandahl       952 08 645   ellen1947@hotmail.no  
Sekretær Ragnhild Brodersen       412 01 066   regbrod@online.no  
Kasserer Tor Øyen Hol       938 08 598   tor.hol@brednett.no  
Styremedlem Ragnar Einarsrud       970 06 523   ragnein@vaaler.net  
Styremedlem* Jorunn Kravdal       975 62 357   jorunn.kravdal@brednett.no
                     
ARR.KOM.                    
Leder Svein Kynbråten       970 94 075   marit.kynbraaten@bbnett.no
Medlem Marit Kynbråten       901 45 990  marit.kynbraaten@bbnett.no
       " Tina Rønning       991 53 336        
       " Jorunn Kravdal       975 62 357   jorunn.kravdal@brednett.no
       " Arvid Kravdal       954 87 586   jorunn.kravdal@brednett.no
       " Ellen Pedersen           ell-ped2@online.no  
       " Ronny Kareliussen       468 00 861   ell-ped2@online.no  
       " Tørris K. Nyborg       951 35 693   torr.nyborg@gmail.com  
       " Nina K. Nyborg       952 24 947  torr.nyborg@gmail.com  
       " Terje Rønning       413 17 505   terroe@online.no  
       " Ragnhild Brodersen       907 30 838   regbrod@online.no  
       " Ragnar Einarsrud       970 06 523   ragnein@vaaler.net  
       " Inger Einarsrud       991 57 863   ragnein@vaaler.net  
       " Jan Ivar Sparby       907 79 731   larsaug@hotmail.no  
       " Arne Idar Grandahl       900 96 885   arne.idar.grandahl@brednett.no
       " Liv J. Grandahl **       934 45 606   arne.idar.grandahl@brednett.no
       " Willy Gunnarsrud **       911 27 850   sol-gun@online.no  
       " Solveig Gunnarsrud **     952 57 498   sol-gun@online.no  
                     
* Vara                  
** Reserve              

 

 

STYRET, ARR.KOM. ETC. 2013

Årsmøtet 30.05.2013 ga følgende sammensetning av styre etc.:

STYRET:

STYRELEDER                  ARNE IDAR GRANDAHL   90096885 / arne.idar.grandahl@brednett.no 

NESTLEDER                    ELLEN GRANDAHL         95208645 / ellen1947@hotmail.no

SEKRETÆR                     RAGNHILD BRODERSEN    41201066 / ragbrod@online.no

KASSERER                      TOR ØYEN HOL   93808598 / tor.hol@brednett.no

STYREMEDLEM                RAGNAR EINARSRUD     97006523 / ragnein@vaaler.net

STYREMEDLEM/VARA       JORUNN KRAVDAL        97562357 / jorunn.kravdal@brednett.no

 

ARRANGEMENTSKOMITEEN:

LEDER: KYNBRÅTEN, SVEIN          97094075 / sk@lma.no

BLOEM, GERLINDA                     95267406 / halvorset@hotmail.com

BLOEM, OKKE                           97604793 /okkestudio@hotmail.com

KRAVDAL, ARVID                        95487586 / jorunn.kravdal@brednett.no

KRAVDAL, JORUNN                    97562357 / jorunn.kravdal@brednett.no

RØNNING, TINA                         99153336

PEDERSEN, ELLEN                      46800861 / ell-ped2@online.no

KARELIUSSEN, RONNY                95747351 / ell-ped2@online.no

KYNBRÅTEN, MARIT                   90145990 / marit.kynbraaten@bbnet.no

NYBORG, TØRRIS                      94191421 / Torr.nyborg@gmail.com

RØNNING, TERJE                      41317505 / terroe@online.no

TOLLEFSEN, ROALD                   91693501 / urtollef@online.no

TOLLEFSEN, UNNI                     41339635 / urtollef@online.no

RESERVER/HJELPER TIL NÅR DE HAR MULIGHET

BRODERSEN, RAGNHILD   41201066 / ragbrod@online.no

EINARSRUD, INGER          99157863 / ragnein@vaaler.net

GRANDAHL, LIV J.           93445606 /

SPARBY, JAN IVAR          90779731 / larsaug@hotmail.no

LISTEN ER IKKE UTTØMMENDE OG ALLE SOM VIL KAN VÆRE MED Å HJELPE TIL.

 

VALGKOMITEEN:

LEDER: VANGMYR, LIV               91717090 / rharalv@online.no

TØRAASEN, ELI                        47015596 / sigmund.toraasen@live.no

KYNBRÅTEN, SVEIN                   97094075 / sk@lma.no

 

REVISORER:

NILSEN, ARNFINN           90772340 / arnfinn_nilsen@yahoo.no

VILMING, STEVE            97690687 /


 

STYRET 2012

Leder: Arne Idar Grandahl      62420610/90096885     arne.idar.grandahl@brednett.no

Nestleder: Ellen Grandahl       62420573/952008645   ellen1947@hotmail.no

Sekretær: Cathrine Hagen      47454449                  cathrine.hagen@vaaler-he.kommune.no

Kasserer: Gunhild Grønvold     90623773                  gunhgron@online.no

Styremedlem: Tor Øyen Hol    93808598                 tor.hol@brednett.no

Styremedlem: Ragnar Einarsrud  97006523               ragnein@vaaler.net

Varamedlem: Jorunn Kravdal     97562357                jorunn.kravdal@brednett.no

Arrangementkommiteen:

Leder: Liv Vangmyr                    91717090               rharalva@online.no

Medlemmer:

Marit Anseth                            47015545

Gerlinda og Okke Bloem             97604793

Ragnhild Brodersen                   41201066

Inger og Ragnar Einarsrud           99157863/97006523  ragnein@vaaler.net

Arnhild Henriksen                      62420626

Jorunn og Arvid Kravdal              97562357/95487586  jorunn.kravdal@brednett.no

Tina Rønning                             99153336            

Eli og Sigmund Tøraasen              47015596/98228301 sigmund.torasen@live.no

Unni Tollefsen                            41339635              urtollef@online.no

Liv og Rolf Vangmyr                     91717090/62420081 rharalva@online.no

Valgkommitè:

Unni Tollefsen                            41339635              urtollef@online.no

Liv Vangmyr                                91717090              rharalva@online.no

Eli Tøraasen                               47015596              sigmund.torasen@live.no

Revisorer:

Arnfinn Nilsen                             62420535/90772340

Steve Vilming                              62420371/97690687

FORMENN/LEDERE FRA 1974 – 2013

Arnfinn Nilsen              1974, 1975, 1976, 1980, 1997

Svein Kynbråten           1977

Michael Sørlie              1978

Kjell Sagen                   1979

Tom Solberg                 1981, 1982

Brynjulf Ous                 1983

Rolf G. Osrønningen      1984, 1985, 2004, 2011

Johnny V. Johansen       1986, 1987

Torgrim Solberg             1988

Arne Ivar Øvergård         1989, 1990

Arne Butteberg             1991, 1992

Ragnar Einarsrud            1993, 1994, 2005

Åge Hedlund                  1995, 1996

Arne Idar Grandahl         1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014

Ellen Grandahl *              2006, 2007, 2008

Wenche Lundberg *         2006, 2007, 2008

Cathrine Hagen               2009, 2010                                           

* Delt ansvar for årene 2006 og 2007 og 2008