Fylkesveg 2076 i Våler og Åsnes Våren 2022

Korrespondanse mellom Bergesiden Vel og Vestsia Veil i forbindelse med vedlikehold/opprusting og fartsgrenser på Bergesidevegen og Siggerudsvegen.

2020-10-19 Brev til ordfører Ola Cato Lie

Brev fra Bergesiden- og Væstsia Vel vedrørerende fylkesveg 445/2078 Bergesidevegen og Siggerudsvegen.

2013-08-13 Mail til Statens vegvesen

2001-04-07 Glåmdalen vedr fartsgrense Fv 445

(Klipp fra avisen Glåmdalen)