Har du "litt eldre" bilder fra Bergesiden du gjerne vil dele med andre? Vi tar de i mot med stor glede. Du kan sende bildene (eller kopi) per mail eller per post. De vil så bli scannet og returnert, om du ønsker det. Husk å skrive hvem personene og/eller stedet er. Gjerne også en eventuell spesiell hendelse rundt bildet.

Send de til: arne.idar.grandahl@gmail.com eller ta kontakt på telefon 90096885.

Medlemmer fra Bergesiden Vel besøker Svennebysetra. (Har noen opplysninger om når og eventuelle personer på bildet?)

 • GAMLE BERGESIDEN SKOLE

  Bildet viser den gamle Bergesiden skole fra ca 1883 og som ble revet da den nye skolen sto ferdig i 1915.

 • BERGESIDEN SKOLE

  "Nye" Bergesiden skole, som var ferdig i 1915.

 • HALVORSETH NORDRE 30/2

  Bildet viser Halvorseth nordre, nå Bergesiden Grendetun, slik det så ut tidlig på 1900-tallet.

 • HALVORSETH SØNDRE 30/1

  Eiendommen Halvorseth søndre i 1958.

 • IBRAHIM OLSEN HALVORSETH

  Ibrahim O. Halvorseth ble født i 1849 og gift med Ingebor Nilsson fra Sverige. Han var smed av yrke og var i store deler av sitt liv bosatt i Jämtland i Sverige. Ibrahim døde i Vålbæksundet i Våler i 1927.

 • HALVORSETH NORDRE 30/2

  Halvorseth nordre, slik det så ut våren 1998, før Bergesiden Vel overtok eiendommen. Til høyre på bildet skimtes Michael Sørlie.

 • FRA FÆNGSRUD

  Bildet viser to tømmerkjørere på Fængsrud søndre tidlig på 1900-tallet.

 • OLA SVENNEBY OG NIKOLAI BJØRNEBYE

  Bildet er tatt i den nå for lengst nedlagte Solfridbakken i Bergesiden.

 • JO INGE BJØRNEBYE

  Jo Inge Bjørnebye var født i 1946 og døde i 2013, 67 år gammel. Jo Inge er uten sammenligning den største idrettsutøveren som har kommet fra Bergesiden.

 • ANTON FINSTAD

  Anton Finstad var født i 1866 og døde i 1944. Gift med Olea Jonsdatter fra Holm i Valseth, født 1865 og død i 1948.

 • KARINE OG JAKOB FÆNGSRUD

  Jakob Fængsrud var født på Fængsrud i 1861 og døde i 1928. Han ble i 1882 gift med Karine Olsdtr. Dahler, født 1855 og som døde i 1948.

 • MARTIN OG JOHANNE KØIEN

  Martin Johannesen Køien var født i 1842 og døde i 1931. Han ble gift 2. gang i 1877 med Johanne Jensdatter fra Hovelsåsberget, som døde i 1916.

 • TOMMESTUA

 • DAMSLIPP I MAGNESÅS

  Bildet er fra fløtinga i Magnesåa i 1918.

 • MARIUS OSRØNNINGEN

  Marius Osrønningen ble født i 1886 og døde i 1963. Han var gift med Olea Langmoen fra Våler, født 1885 og død i 1964.

 • KARELIUS BRANES

  Karelius Branes, født 1870 og død i 1944. Gift i 1902 med Theoline Tostensdatter Kvernmoen, født 1875 og død i 1952. Karelius var postmann med rute fra Våler stasjon og hele Bergesiden til og med Sjurderud.

 • VED BIRKEN PÅ MANGERUD I 1905

  Fra venstre: Olivia Halvorseth, Nelia Hanestad, Trygve Hanestad, Martin M. Mangerud, Modolf Hanestad, Anna Hoffsten og Hanna Mangerud.

 • ØVRE TVERRÅA BRU

  Øvre Tverråa bru, ca 200 meter nord for Vålers grense mot Åsnes.

 • EIDSFOSS BRU

  Eidsfoss bru våren/sommeren 1928.

 • PÅ MOTORSYKKEL

  Kjell Sagen på motorsykkel ca. 1955-57.

 • GRANDAHL 34/20

  Eiendommen Grandahl vinteren 1933/34 eller 1934/35. Våningshuset bygget 1928. Alle uthusene brant ned til grunnen vinteren 1952.

 • SØNSTERUDHOLTET 35/8

  Sønsterudholtet i 1942. Huset ble revet på slutten av 1940-tallet er tidlig på 1950-tallet.

 • SJURDERUD 34/1

  Gammelt bilde fra Sjurderud.

 • CARL OTTO BUTTEBERG

  Otto Butteberg var født i 1867 og døde i 1949. Han var gift med Sina Halvorsdatter fra Torgersrud i Åsnes, født 1870 og død i 1948.

 • KRISTIAN OG ELISE KALBAK

  Kristian Martinsen Kalbak var født på Dahlsrud i Valseth i 1879 og døde i 1953. Han var gift med Elise Karlotsdatter Teppen, født 1884 og døde i 1965.

 • FRA BUTTEBERG

  Bildet skal være tatt på Butteberg omkring 1910 og visert Sina Butteberg sittende i "kærjsluffa". Deretter følger hennes mann Otto Butteberg og Julius og Oline Mangerud.

"Speismark" på tur til Vestsjødammen omkring 1960/61: Første rekke fra venstre: Ukjent, Karin (Mobakk) Kirkelund, Unni (Sagen) Engh, Ingrid Grandahl og Borghild Sagen. Bakre rekke fra venstre: Ukjent, Arve Grandahl, Hilma Mobakk og Gunnar Sagen. Stående bakerst fra venstre: Arild Grandahl, Johannes Grandahl og Jarle Grandahl.

 • FRA BRANNEN PÅ OUS

  Hovedbygningen hos Brede og Mathilde Ous brant ned til grunnen i april 1965.

 • KARL FENGSRUD

  Karl Fengsrud ble født på Fængsrud 28. april 1891. Han var den siste som var fast bosatt på plassen Fængsrud og døde 4. oktober 1975.

 • BERG (MELLOM) SØNDRE 31/4 OG 9

  I tidligere tider ble gården kalt Berg Mellom, fram til den egentlige Berg Søndre opphørte i 1884 og da lagt under naboeiendommen Haug.
  Bildet er sannsynlig tatt tidlig på 1900-tallet.

 • BERG NORDRE 31/12

  Her drev Sigurd Lie sitt landhandleri fra 1905 til han flyttet virksomheten til Våler sentrum omkring 1922, hvor han overtok Hanestads forretningslokaler. Man kan skimte et reklameskilt ved døra.

 • HAUG 32/1

  Haug gård i 1958.

 • MANGERUD SØNDRE 23/1

  Utskilt fra Magnes øvre.

 • FRA KALBORG I BERGESIDEN CA 1956

  Bildet viser de fem eldste barna til Arne og Olga Urdahl.
  I bakgrunnen skimtes 3 uthus på Sagbakken som nå er borte.
  (Bildet er gitt av Ruth Urdahl Arellano).

 • FRA HOLTRØNNINGEN I VALSETH PÅ 1960-TALLET

  På bildet ser vi Arne Urdahl i ferd med å avslutte våronna på Holtrønningen på slutten av 1960-tallet.
  (Bildet er gitt av Ruth Urdahl Arellano).

 • BERG NEDRE 31/6

  Bildet tatt omkring 1969/70.

 • EID VESTRE 20/3 M.FL.

  Bildet er fra omkring 1935.

 • FINSTAD 25/8

  Bildet er tatt omkring 1969/70.

 • OUS 25/1

  Bildet er tatt omkring 1920-1923.