VESTER EIGS ENGA

Husmannsplassen Vester Eigs Enga i Valseth.
Dette er ennå ikke helt ferdig og har du forslag til endringer/tillegg - ta kontakt på tlf. 90096885 eller send en mail til: bergesiden@brednett.no