Faksimile fra Østlendingen av fredag 23. juli 1982. Her viser den 82 år gamle Arvid Vaaler hvor endepunktet for "D/S Solungens" rute på Glomma i sin tid lå. Denne Arvid Vaaler var født på gården Vaaler i Våler 4. april 1902. Hans foreldre var gaardbruker Karlot Vaaler og hustru Johanne f. Eig. Arvid døde 7. juni 1988 og er gravlagt ved Våler kirke. (Faksimilen er sendt oss av Kåre R. Fjeld).