Den gamle "blåstua"

Alle innendørs sammenkomster eller arrangementer måtte fram til 2014 foregå i "blåstua" eller "det röda rummet".Her fra en dugnadsavslutning i desember 2001.

"Blåstua" befinner seg i den delen av bygningen som ble påbygget tidlig på 1900-tallet.

Dette var det eneste rommet som Bergesiden Vel kunne bruke til møter etc. fram til 2014, da tilbygget med salen etc. sto ferdig.

Men det forhindret ikke at det herfra ble arrangert alt fra julemesser til åremålsdager.

Her finner du blant annet:

2 stk. salonger med plass for 12-15 personer

"Blåstua" slik den framstår i dag.

Det "röda rummet"

Slik framsto det som skulle bli "Det röda rummet". Etter at gammel panel fra tak og vegger var revet.

Dette var nok opprinnelig soverummet i det gamle bygget fra omkring 1790-1810.

Både tak- og veggbord er

Og slik framstår "Det röda rummet".