EKTEVIEDE 1830 - 1961 MED RELASJON TIL BERGESIDEN/VALSETH

UNDER BEARBEIDING

Dette er en uofisiell oversikt over noen ekteviede med relasjon til Bergesiden og Valseth i Våler i perioden 1830 - 1961, og er i det alt vesentligste basert på kirkebøkene for Hof, Åsnes og Våler.

Det garanteres ikke for skrivefeil eller utelatelser. Feil/rettelser/nye opplysninger mottas med takk.

Forklaringer:

U=ungkar, P=pike, E=enke/enkemann, navn i parentes=oppgitt oppholdssted ved vielsen.

Årstallet for vielsen står foran brudgommens navn og datoen foran brudens navn.

Arne Idar Grandahl (04.10.2014)

År/Dato:   Brudgommens og brudens navn: Fødested: Alder: Fedre:
1830 E Arne Arnesen Butteberg Butteberg 44 Arne …..
25.11 P Berte Nilsdatter Siøli Siølie 38 Nils Knudsen Siøli
1849 U Ole Olsen Sjurderudsundet Syvderudsundet 51 Ole Olsen
19.01 P P. Olia Olsdatter Ousby 35 Ole Andersen
1849 E E/G. Brede Poulsen  Rognerud 61 Poul Berntsen
29.03 E E. Birthe Larsdtr Holtrønningen 61 Lars Larsen
1849 U Arnt Amundsen  Kaaten 24 Amund Johansen
28.12 P Pernille Eichsdatter Syvderudkøien 22 Erich Jensen
1850 U Ole Olsen Berg (skolelærer) Berg 31 Brede Olsen Berg
07.05 P Marthea Larsdtr Juberget 26 Lars Larsen
1850 E Tørris Pedersen Aabakken 37 Peder Olsen
14.11 P Oliane Olsdatter Kapperud 24 Ole Thomassen
1850 U Amund Amundsen Mellem 32 Amund Embretsen
29.12 P Oline Halvorsdatter Norderud 22 Halvor Olsen
1851 U Arne Iversen Klyperud 30 Iver Arnesen
15.08 P Pernille Christoffersdatter Audenbye 26 Christoffer Pedersen
1851 U Knud Knudsen   Fjeld 29 Knud Knudsen
10.10 P Kari Mortensdatter Magnerud 23 Morten Knudsen
1851 U Halvor Olsen Melsnes 29 Ole Brenden
07.11 P Olia Iversdatter Øiseth 25 Iver Iversen
1852 U Gunder Olsen Hanstad 22 Ole Evensen
01.01 P Maren Syversdatter Sparbymoen i Hof 22 Syver Olsen
1852 U Anders Jacobsen  Eig 22 Jacob Aslesen
01.01 P Regina Olsdatter Eig 21 Ols Olsen
1852 U Tørris Tostensen Berg 25 Tosten Tostensen
02.04 P Anne Marie Iversdatter Haug 20 Iver Berg…..
1852 U Ole Olsen  Nordvie i Nordab. 30 Ole Olsen
15.04 P Olia Amundsdatter Mellem  29 Amund Embretsen
1852 U Arne Kjeldsen Sjølirønningen 30 Kjeld Arnesen
01.05 P Karen Pedersdatter Svennebyqvern 27 Peder Andersen
1852 U Ole Christiansen Guldhaugen i Åsnes 26 Christian Christiansen
01.06 P Cassi Bredesdatter Vålteppen 32 Brede Knudsen
1852 U Christoffer Halvorsen Sønsterudholtet 36 Halvor Pedersen
25.11 P Oliana Pedersdatter Syvderudsundet 26 Peder Nielsen
1852 U Nils Nilsen Mørholtet i Åsnes 23 Nils Nilsen
28.12 P Elina Erichsdatter Syvderudkøien 23 Erich Jensen
1853 E Amund Amundsen Mellem 33 Amund Embretsen
13.01 P Cille Pedersdatter Sandmoen 20 Peder Olsen
1853 U Martin Olsen Syvederudsundet 23 Ole Olsen
22.02 P Anna Johannesen Syvderudtangen 30 Johannes Andersen Tangen
1853 U Knud Halvorsen Oengen i Åsnes 23 Halvor Knudsen
17.05 P Oliana Arnesdatter Butterberg 25 Arne Arnesen
1853 U Ole Torstensen Oengen i Åsnes 21 Torsten Arnesen
10.11 Ragnil Arnesdatter Butteberg 22 Arne Arnesen
1854 U Tørris Jørgensen Krogen 26 Jørgen Torstensen
06.01 P Karen Jahnsdatter Liberg Svennebyqvern 19 Jahn Liberg
1854 E Knud Amundsen Olsrud 46 Amund Knudsen
19.01 P Caroline Halvorsdatter Skredderstuen 24 Halvor Olsen
1854 U Martin Johannesen Haug 24 Johannes Syversen
10.05 P Karen Bredesdatter Stræte 23 Brede Olsen
1854 U Embret Amundsen Mellem 38 Amund Embretsen
04.10 P Karen Bergersdatter Rompen 25 Berger Jørgensen
1855 U Ole Olsen Gundersrud 33 Ole Olsen Bergjordet
12.01 P Johanne Larsdatter Velten 24 Lars Larsen Velten
1855 U Christian Christiansen Kapperud 23 Christian Olsen
26.01 P Marthe Carlsdatter Kapperud 24 Carl Mathiesen
1855 U Ole Tørrissen Dalsrud 30 Tørris Olsen
08.03 P Eline Olsdatter Dalsrud 23 Ole Didiriksen
1855 U Gunder Olsen Berg Berg 31 Ole Gundersen
29.03 P Karen Mortensdatter Mangerud 31 Morten Knudsen
1855 U Tørris Olsen Kapperud Kapperud 27 Ole Thomassen
29.03 P Anne Olsdatter Berg 28 Ole Gundersen Berg
1855 U Iver Arnesen Berg Berg 25 Arne Olsen Berg
29.03 P Oleana Olsdatter Berg Berg 30 Ole Gundersen Berg
1855 U Christopher Christiansen (skredder) Gruen i Åsnes-Åsa 33 Christian Christoffersen
30.03 P Thea Amundsdatter Libæk Libæk 28 Amund Erichsen Libæk
1855 U Ole Olsen Halvorset Halvorset 31 Ole Olsen Halvorset
31.08 P Anne Marie Olsdatter Maagerud 22 Ole Olsen
1855 U Peder Syversen Solberg 25 Syver Pedersen
19.09 P Hanna Iversdatter Taarneby 20 Iver Hansen
1855 U Ole Tørrissen Eig Eig 33 Tørris Eig
24.09 P Hanna Christiansdatter Svenkerud 21 Christian Svenkerud
1855 U Niels Olsen Holtet (snedker) Holtet 25 Ole Nielsen
16.11 P Oleana Olsdatter  Dybedræt 26 Ole Olsen
1855 U Arnt Pedersen Enger Enger 23 Peder Knudsen Enger
23.11 P Berthe Marie Olsdatter Syvderud….. 30 Ole Michelsen  
1856 E Mathias Larsen Hoel Hoel 35 Lars Eigsberget
02.01 P Berthe Marie Olsdatter Taarneby 29 Ole Olsen Taarnebye
1856 U Niels Bredesen Sønstebye Sønstebye 23 Brede Bredesen
04.04 P Cille Olsdatter Stjerterud 23 Ole Olsen Stjerterud
1856 U Ole Henrichsen Magerholtet, Åsnes 29 Henrich Erikssen
16.04 P Pernille Olsdatter Sjurderudskøien 29 Ole Olsen
1856 E Gunder Olsen Finstad Finstad 62 Ole Olsen
15.05 E Eli Paulsdatter Oppi 49 Paul Berntsen
1856 U Embret Tørrissen Flaten Flaten 27 Tørris Enersen
11.11 P Johnine Iversdatter Klyperud Klyperud 22 Iver Arnesen Klyperud
1856 E Iver Andersen Mangerud Mangerud 34 Anders Pedersen
27.11 P Thea Tørrisdatter Haug 34 Tørris Thoresen Myrer
1857 U Tørris Tørrissen Myrer 20 Tørris Thoresen Myrer
05.01 P Maren Bredesdatter Tøråensbråten 27 Brede Bergersen
1857 U Gunder Amundsen  Libæk u/Sjurderud 29 Amund Erichsen Libæk
02.04 P Pernille Iversdatter Retteråsen, Hof 29 Iver Pedersen
1857 U Johannes Christophersen Raaet 23 Christopher Johannesen
17.04 Karen Halvorsdatter Midtsundstad 22 Halvor Knudsen
1857 U Ole Olsen Bremserud 21 Ole Olsen
18.08 P Johanne Tørrisdatter Nordbye 38 Tørris Torkildsen
1857 E Ole Enersen Kulpen 30 Ener Olsen
31.10 P Marthea Christiansdatter Gillerholtmoen 21 Christian Gillerholtmoen
1857 U Embret Iversen Klyperud Klyperud 30 Iver Arnesen Klyperud
27.11 P Olea Nielsdatter Lille Hovelsaas, Åsnes 35 Niels Kristiansen
1858 U Ole Andreassen Norderud Norderud 25 Andreas Pedersen
27.12 P Thea Jørgensdatter Norderud 25 Jørgen Pedersen
1858 U Gunder Gundersen   Kapperud 26 Gunder Gundersen Finstad
29.12 P Marthea Andersdatter Kapperud 24 Anders Olsen Haraset
1859 E Halvor Olsen Holm 48 Ole Olsen
07.01 P Anne Amundsdatter Holm 34 Amund Nielsen
1859 E Christopher Tørrissen Myrer 31 Tørris Thoresen Myrer
15.06 P Anne Marie Olsdatter Vaalerrydningen 25 Ole Olsen
1859 U Ole Christiansen Strætengen 25 Christian Gulbrandsen
10.07 P Oleane Olsdatter Stjerterud Stjerterud 22 Ole Olsen
1859 U Martin Olsen Holtrønningen Holtrønningen 33 Ole Hansen Holtrønningen
31.08 P Gurine Iversdatter Taarneby 23 Iver ……
1859 U Christopher Tørrissen Sæterpladsen 36 Tørris Olsen
08.11 P Cille Bredesdatter Sønstebye 33 Brede Syversen 
1860 U Peder Pedersen Enger Enger 26 Peder Knudsen Enger
28.12 P Marthea Amundsdatter Libæk Libæk 28 Amund Erichsen Libæk
1860 U Arne Johnsen Faldaasen 27 John Faldaasen
28.12 P Oleane Pedersdatter Enger Enger 27 Peder Knudsen Enger
1861 U Bernt Christiansen Kortgaarden, Åsnes 25 Christian Pedersen
06.06 P Christiane Olsdatter Magneshaugen 24 Ole Christiansen
1861 U Magnus Olsen Halvorset 24 Ole Olsen Maagerud
14.11 P Marthe Hansdatter Eig 24 Hans Hansen
1861 U Martin Olsen   Butteberg 24 Ole Martinsen Bremserud
27.12 P Marthea Olsdatter Brenden 21 Ole Olsen Brenden
1861 U Ole Christiansen Solberg 21 Christian Olsen Sparby
27.12 P Karen Arnesdatter Butteberg Butterberg 28 Arne Arnesen Butteberg
1861 U Niels Bergersen  Smedstuen 24 Berger Nielsen
27.12 P Gurine Knudsdatter Olsrud 21 Knud Amundsen
1862 U Torsten Siversen  Tverraaen, Åsnes 23 Siver Torstensen
10.01 P Johanne Iversdatter Klyperud 21 Iver Arnesen
1862 E Ole Pedersen Guldhaugen Guldhaugen, Åsnes 37 Peder M…..
10.01 P Cille Hansdatter Fængsrud Fængsrud 40 Hans Nielsen Fængsrud
1862 U Arne Johannesen Tangen Sjurderudtangen 29 Johannes Andersen Tangen
22.04 P Marthea Amundsdatter Fængsrud Fængsrud 34 Amund Nielsen Fængsrud
1862   Olaus Hansen (snedker) Dammen i Elverum 26 Ole Hansen 
01.09 P Pernille Olsdatter Magneshaugen Magneshaugen 23 Ole Magneshaugen
1862 U Martin Olsen Sandmoen 27 Ole Hansen
29.12 P Birgitte Arnesdatter Eig 24 Arne Halvorsen
1863 U Ole Amundsen Magnæs 25 Amund Pedersen
20.03 P Anne Serine Andreasdatter Mangerud 27 Andreas Hansen
1863 U Arnt Amundsen Lybæk Lybæk 24 Amund Erichsen Lybæk
27.03 P Oline Iversdatter   Sønsterud 23 Iver Andersen (Høiland)
1863 U Ole Olsen Melsnes 31 Ole Olsen
14.04 P Marthea Mortensdatter Mangerud Mangerud 28 Morten Knudsen Mangerud
1863 U Peder Arnesen  Mangerud 37 Arne Pedersen
17.06 P Pernille Mortensdatter Mangerud Mangerud 32 Morten Knudsen Mangerud
1863 U John Johannesen Haug Haug 24 Johannes Syversen Haug
06.07 P Oline Pedersdatter Eig Elverum 22 Peder Arnesen
1863 U Bernt Bergersen  Holmestrand 22 Berger Bergersen
15.10 P Karen Nielsdatter Sormbrenden 23 Niels Olsen
1863 U Martin Olsen Oppi 24 Ole Halvorsen Knashaug
28.12 P Marthe Marie Olsdatter Knøsen 29 Ole Olsen Melsnæs
1864 U Carelius Johannesen Haug Haug 28 Johannes Syversen Haug
14.06 P Hanna Iversdatter Gjerdrum 28 Iver Eriksen
1864 U Arne Larsen Hof/Kavlerudsmoen 25 Lars Bentsen
02.09 P Anne Marie Andreasdatter Norderud 28 Andreas Pedersen
1865 U Severin Syversen Tverraaen i Åsnes 22 Syver Torstensen
03.01 P Marthea Bergersdatter Smedstuen 29 Berger Nielsen
1865 U John Larsen Velten Raaet  26 Lars Larsen
24.03 P Emilie Hansdatter Totterud 21 Hans Pedersen Totterud
1865 U Anders Gustav Andersen Hammarö i Sverige 24 Anders Olsen 
11.08 P Kari Olsdatter Velten 32 Ole Olsen
1865 U Theodor Bredesen  Toterud 28 1/2 Brede Tollefsen
22.11 P Kirsten Tørrisdatter Sønsterud Sønsterud 27 1/2 Tørris Tollefsen Sønstrud
1865 U Oluf Christiansen Rudshaugen 25 Christian Olsen
29.12 P Olia Bredesdatter Sønstebye 24 Brede Syversen 
1866 U Severin Iversen Braaten u/Amundrud 24 Iver Syversen
04.01 P Thea Andreasdatter Grandahl Grandahl 25 Andreas Gundersen
1866 U John Christiansen Holmestrand Øiset i Åsnes 29 Christian Andersen Holme.
18.01 P Marthea Olsdatter Hoel 26 Ole Olsen Hoel
1866 U Gunnerus Bredesen Holterud 27 Brede Tollefsen
27.02 P Karen Marthea Olsdatter Rudshaugen 29 Ole Mortensen
1866 E Ole Olsen Eig Eig vestre 40 Ole Olsen
01.03 P Olina Christoffersdatter Flaten 36 1/2 Christoffer Einarsen
1866 U Ole Christoffersen Taarneby 27 Christoffer Johannesen
01.08 P Karen Christiansdatter Rudshaugen 22 Christian Olsen
1866 U Embret Iversen  Gjerdrum Ø 34 Iver Eriksen
09.11 P Oline Olsdatter Berg  Berg 29 Ole Olsen Berg
1867 U Ole Christiansen Sagen Syvderudsagen 23 Christian Gundersen Sagen
04.01 P Marthea Pedersdatter Enger Enger 25 Peder Knudsen Enger
1867 U Gunnerius Halvorsen Kvernmoen i Åsn. 28 Halvor Gundersen
10.01 P Regine Nielsdatter Knatterud 24 Niels Olsen
1867 U Edvard Syversen (Klyperud) Tverraabakken 22 Syver Torstensen
25.01 P Christian Christansdatter Kilerud 23 Christian Andersen 
1867 U Martin Olsen Halvorset Halvorset 35 Ole Olsen Halvorset
15.11 P Olia Bredesdatter Holterud Holterud 23 Brede Tollefsen Holterud
1867 U Syverin Mathiassen  Solberg 35 Mathias Olsen
29.11 P Marthea Bredesdatter Ous Ous 36 Brede Pedersen Ous
1868 E Arnt Amundsen Lybæk Lybæk u/Syvderud 29 Amund Eriksen Lybæk
14.02 P Marthe Olsdatter Østby i Åsnes 23 Ole Olsen
1868 E Knud Christiansen Midtskogen f. i Gjesåsen, Åsnes 69 Christian Haakonsen
08.03 P Karin Eriksdatter Berg 49 Erik ?
1868 U Brede Bredesen Ous Ous 29 Brede Pedersen Ous
27.03 P Karen Iversdatter Gjerdrum 25 Iver Eriksen Gjerdrum
1868 U Hans Halvorsen  Høghaugen 28 Halvor Amundsen Høghaug
29.12 P Olina Amundsdatter  Stenmyrberget 24 Amund Olsen
1869 U Petter Christiansen (Holmestrand) Svenneby Plads 22 Christian Andersen Holme.
09.03 P Randine Amundsdatter Magnæs Magnæs 28 Amund Pedersen Magnæs
1869 U Peder Tørrissen Hovelsaasen, Åsnes 36 Tørris Peders. Hovelsaas
13.04 P Marthe Bergersdatter Sønsterud Sønsterud 38 Berger Tollevsen Sønsterud
1869 U Haakon Amundsen Libæk Grue 37 Ungk. Amund Haakonsen
01.06 P Johanne Johannesdatter Tangen Syvderudtangen 24 Johannes Andersen Tangen
1869 U Martin Mortensen Mangerud Magnerud 29 Morten Knudsen Mangerud
20.07 P Hanna Nielsdatter Kalgaarden i Åsnes 23 Niels Mortensen Gunders.
1869 U Ole Andersen Rusten i Åsnes 27 Anders Olsen
22.10 P Petronelle Pdersdatter Øisæt Øisæt 37 1/2 Peder Olsen Øisæt
1869 E Brede Bredesen Ous Åsnes 63 Peder Olsen
16.11 P Oliane Gundersdatter Finstad 43 Gunder Olsen Finstad
1870 U Christoffer Halvorsen (Midtsundstad) Risåsen i Rud 32 1/6 Halvor Knudsen
01.04 P Andrea Knudsatter Olsrud 28 1/2 Knud Amundsen
1870 U Ole Olsen S-Odalen 24 1/4 Ole Olsen
20.04 P Eli Amundsdatter Magnæs Magnæs 25 Amund Pedersen Magnæs
1870 U Mathias Christiansen (Kalbak) Mangeruds Plads 28 1/2 Christian Olsen
06.05 P Oline Syversdatter  Melsnes 27 Syver Nielsen
1870 U Arne Tørrissen (Mellem) Nordby 40 1/4 Tørris Torkildsen
14.12 P Johanne Olsdatter Mellem Grønnengen i Hof 33 Ole Jakobsen
1870 E Halvor Olsen Branæsmoen 35 Ole Halvorsen
30.12 P Marthe Pedersdatter Øisæt Øisæt 46 Peder Olsen Øisæt
1871 U Peder Olsen  (Aamot i Østerdalen) Åsnes 1845 Ole Pedersen Guldhaugen
24.02 P Karen Marthea Amundsdatter Magnæs 10.08.1847 Amund Pedersen Magnæs
1871 U Halvor Arnesen Langerud Langerud, Hof  20.04.1849 Arne Guttormsen Langerud
04.04 P Christiane Christiansdatter Sagen Syvderudsagen 1842 Christian Gundersen Sagen
1871 U Oluf Olsen Halvorset Halvorset 1836 Ole Olsen
15.09 P Agnete Olsdatter Bremserud 1843 Ole Markussen
1871 U Ole Olsen  (Mellem) Eide østre 10.04.1848 Ole Jakobsen
20.10 P Anne Marthea Andreasdatter Fængsrud 08.12.1847 Andreas Olsen Fængsrud
1871 U Arne Larsen   (Grandahl) Opaasen i Hof-Åsa 09.12.1843 Lars Poulsen Opaasen
21.11 P Jonhinde Andreasdatter Grandahl Grandahl 22.05.1844 Andreas Gunders. Grandahl
1872 E John Johannesen Haug  (Strand) Haug 28.11.1839 Johannes Syversen Haug
23.01 P Thea Johnsdatter Langbakken 11.05.1849 John Olsen Langbakken
1872 U Ole Olsen Berg Berg 22.07.1835 Ole Olsen
23.02 P Berthe Johannesdatter Haug Haug 13.01.1843 Johannes Syversen Haug
1872 U Arnt Mathiassen  (Svenneby) Norderud 24.02.1851 Mathias Arnesen Norderud
20.06 P Randine Olsdatter Taarneby Taarneby 23.06.1848 Ole Olsen Taarnebye
1872 U Karl Olafsen  (Svennebykvern) Arvika i Sverige 28.05.1849 Olaf Petterson (møller)
15.08 P Karen Marthea Olsdatter Svennebykvern 16.05.1849 Ole Olsen Svennebykvern
1873 U Arne Hansen Udahl (skolelærer) Luster i Sogn 20.09.1844 Hans H. Urdahl
04.04 P Oline Olsdatter Gjerdrum Plads 23.01.1850| Ole Olsen Spelsberg
1873 U Martin Mathiassen  Knaphagen 15.05.1843 Mathias Pedersen
28.11 P Gina Andreasdatter Grandahl Grandahl 23.12.1849 Andreas Gundersen Grandahl
1873 U Martin Johannesen Tangen Syvderudtangen 18.02.184? Johannes Andersen Tangen
02.12 P Berthea Olsdatter Ruudstangen 01.01.1852 Ole Olsen
1874 U Bernt Kristoffersen  (Rompen) Amundrud 1827 Kristoffer Bergersen
10.04 P Karen Andreasdatter Grandahl Grandahl 1842 Andreas Gunderssen Grandahl
1874 U Martinus Bredesen (Knaphagen) Sønstebye 16.03.1839 Brede Syversen 
09.09 P Serine Mathiasdatter Knappen 1836 Mathias Peders. Knaphagen
1875 U Ole Bredesen  Opset i Grue 14.05.1831 Amund Bredesen Opset
18.03 P Lina Bredesen  Syvderud 18.12.1835 Jest Bredesen
1875 U Hans Pedersen Svenneby 10.02.1835 Peder Pedersen Svenneby
05.04 P Kristine Embretsdatter Houm i Elverum 07.03.1835 Embret Gundersen Houm
1875 U Peter Gunnerius Christiansen Stræte 05.03.1852 Christian Arnesen Stræte
12.11 P Oline Gundersdatter (Hoel) Taarneby 05.04.1853 Ungk. Gunder Olsen Berg
1875 U Arne Johansen (Knapkøjen) Østlid 28.06.1853 Johan Syversen Østlid
19.11 P Marthea Martinusdatter Magneruds Plads 06.08.1851 Martinus Christiansen
1876 U Olaf Martinussen  Magneruds Plads 26.10.1847 Martinus Christiansen
04.02 P Oline Christiansdatter Grønstøen 25.12.1847 Knud Enersen Grønstøen
1876 U Julius Martinussen (Eldseteie) Jansrud 11.07.1842 Martinus Christians. M.Pl.
01.03 P Kristiane Kristiansdatter  Branæs 23.09.1852 Kristian Olsen
1876 U Hamlet Olsen (Stjerterud) Løvlien 1843 Ole Olsen
10.11 P Pernille Iversdatter Langmoen, Åsnes 1847 Iver Bergersen Langmoen
1876 U Ole Olsen Magnæshaugen Magneshaugen 24.09.1853 Ole Kristians. Magneshaug.
24.11 P Ginar Eriksdatter  (Sønsterud) Telle i Åsnes 03.01.1850 Erik Olsen Telle
1877   Ingen personer med relasjon til Bergesiden      
           
1878 U Ole Olsen Syvderudsundet Syvderudsundet 1849 Ole Olsen Syvderudsundet
07.01 P Anne Marthea Halvorsdatter Bølla 1848 Halvor Olsen Bølla
1878 U Peter Johansen (tømmerkjører) Braskerudsmoen 1834 Johan Evensen Østlunden
09.03 P Olea Mathiasdatter Eig vestre 1840 Mathias Olsen
1878 U Oluf Olsen (Risaasen) Kavlerudsmoen 1849 Ole Olsen 
11.04 P Karoline Embretsdatter Engebakken 1855 Embret Amundsen
1878 U Arne Ols. Halvorset (snedker) Halvorset 1852 Ole Iversen Halvorset
08.11 P Ida Liberg Nedre Kjølen, Åsnes 1858 Karl Gustav Olsen Liberg
1878 U Bernhard Knudsen (Nordby) Løvlien 1852 Knud Christians.Midtskogen
14.11 Christiane Mathiasdatter Posaasen, Åsnes 1849 Mathias Arnesen
1879 U Arne Christoffersen Bækken i Hof 1855 Christoffer Larsen
03.01   Marthe Nielsdatter Syvderudkøien 1855 Niel Nielsen Syvderudkøien
1879 U Johan Jørgen Haslum Haslum  1834 Mads Haslum
10.06   Bertha Oline Amalie Svenneby Svenneby  1854 Martin Johannesen Eig
1879 U Otto Olsen Hasleengen i Åsnes 1855 Ole Syversen Melby
17.06   Olea Iversdatter Høiland Høiland u/Haug 1859 Iver Arnesen Høiland
1879   Martin Christoffersen Sønsterudholtet 1852 Christoffer Halvorsen
09.10   Cille Olsdatter Nordvi i Nordab. 1850 Ole Olsen
1880 U Christoffer Olsen Kalvkveen i Elverum 1854 Ole Olsen
30.03   Juline Johannesdatter Midtsundstad 1858 Johannes Christoffersen
1880 U Lars Nilsen Kalgaarden Kalgården i Åsnes 1850 Nils Mortensen
19.08   Randine Gundersd. Berg Berg 1855 Gunder Olsen Berg
1881 U Arne Christiansen Sagen Syvderudsagen 1850 Christian Gundersen Sagen
07.01   Oleana Sofie Pedersdatter Aanmo i Hof 1845 Peder Amundsen
1881 U Ole Arnesen Solberg 1851 Arne Amundsen
29.07   Berthia Berntsdatter Knøsberget 1856 Bent Pedersen
1881 U Johan Gustavsen Andersson Skaraborg, Sverige 1846 Soldat Abraham Pan
10.11 P Marie Andreasdatter Grandahl Grandahl 1860 Andreas Gundersen Grandahl
1882 U Jakob Olsen Fængsrud Fængsrud 1861 Ole Pedersen Fængsrud
18.10 P Karine Olsdatter Daler Daler 1855 Ole Christiansen Daler
1883 U Brede Svenneby Svenneby  1843 Ole Svenneby
21.09 P Christine Karoline Juul Christiansund N 1857 Sivert Christian Juul
1883 U Arne Arnesen Berg Berg 1837 Arne Olsen
12.10 P Karen Marthea Bergersd. Smedstuen 1847 Berger Nielsen
1883 U Ole Amundsen Magnæs Magnæs 1838 Urmaker Amund Pedersen
28.12 P Gurine Iversdatter Taarneby 1835 Iver Brynildsen
1884 U Martin Hansen Tollerud Tollerud 1851 Hans Pedersen Tolerud
22.08 P Geodine Arnesdatter Monsrud 1855 Arne Christiansen
1884 U John Iversen (skredder) Storelvdalen 1851 Iver Johnsen
19.09 P Marthe Marie Halvorsdatter Dalsrud 1852 Halvor Olsen 
1884 U Peder Gundersen Gjerdrum Gjerdrum 1865 Gunder Iversen
05.12 P Agnete Iversdatter Klyperud Klyperud 1858 Embret Iversen
1884 U Martin Christiansen (skomaker) Kavlerudsmoen 1839 Skredder Christian Olsen
30.12 P Marthea Knudsdatter Finstad 1845 Knud Christiansen
1885 U Julius Halstensen (Syvderudsund) Siggerud i Åsnes 1847 Halsten Gundersen
08.05 P Marthea Martindsdatter Syvderudsundet 1853 Martin Olsen
1885 U Tørris Olsen (skomager på Berg n) Holtrønningen 1857 Ole Olsen
04.11 P Olea Knudsdatter Butteberg 1863 Knud Halvorsen
1885 U Johannes Bergersen Taarneby 1863 Berger Iversen
25.11 P Marie Gundersdatter Berg nedre 1866 Gunder Olsen Berg
1886 U Hans Tørrissen Eig vestre 1839 Tørris Olsen
02.03 P Oline Pedersdatter Halberget 1862 Peder Olsen
1886 U Syver Halvorsen (Solbergmyren) Solberg 1855 Halvor Olsen
05.05 P Oline Martinsdatter Stræthammeren 1862 Ungk. Martin Olsen
1886 U Magnus Arnesen Tangen  Syvderudtangen 1863 Arne Johannesen Tangen
13.07 P Eline Amundsdatter Sønsterudholtet 1847 Amund Olsen
1886 U Karlot Vaaler Våler 1855 Ole Halvorsen Vaaler
28.12 P Kari Eig Eig vestre 1856 Ole Tørrissen Eig
1888 U Johannes Hansen (styrmand) Kornæs i Skjeberg 1860 Hans Hansen
27.02 P Cecilie Eig Eig vestre 1860 Ole Tørrissen Eig
1888 U Ole Hansen Sagbakken Sagbakken 1856 Hans Christians. Sagbakken
03.09 P Oleana Olsdatter Sparby Sparby i Hof 1846 Ole Eriksen Sparby
1888 U Ole Olsen Toterud (smedarb.) Velten 1855 Ole Olsen Toterud
16.11 P Anne Marie Taarneby Taarneby 1860 Ole O. Taarneby
1888 U Frants Ingolf Michaelsen Soon i Akershus 1867 Hans Torn Michaelsen
27.12 P Johanne Marie Eig Eig vestre 1867 Ole Tørrissen Eig
1889 U Gunder Olsen Berg Berg 1824 Ole Gundersen Berg
10.04 P Eline Embretsdatter Fosseig Fosseig 1842 Embret Embretsen Fosseig
1889 U Emil Jensen Berg Hovelsaasen, Åsnes 1859 Jens Olsen Hovelsaasen
11.04 P Sofie Andreasdatter Fængsrud Fængsrud 1859 Andreas Olsen Fængsrud
1889 U Berger Pedersen Lund Sønsterud 1869 Peder Tørrissen Lund
02.05 P Olea Martinusdatter Audenby Audenby 1868 Martinus Olsen Audenby
1889 U Ole Laurits Arnesen Strætmoen Strætmoen 1849 Arne Larsen Strætmoen
15.11 P Oline Pedersdatter Øiset Øiset 1866 Peder Pedersen Øiset
1889 U Martin Knudsen Maagerud Mangerud 1851 Knud Knudsen Maagerud
15.11 P Lina Olsdatter Toterud Toterud 1861 Ole Olsen Toterud
1889 U Peter Arnesen Kværnmoen Kværnmoen 1867 Arne Iversen Kvernmoen
20.11 P Anne Olsdatter Brenden Brænden 1859 Ole Olsen Eig
1890 U Martin Arnesen Trongårdsrønn. Trongårdsr., Åsnes 1862 Arne Kristians. Trongårdsr.
09.05 P Birthe Marie Olsdatter Myrer Stenmyrberget 1871 Ungk. Ole Andreassen
1890   Hans Embretsen Foseig Nordjordet 1832 Embret Embretsen Foseig
16.10 P Oline Larsdatter Solberg Raaet 1838 Lars Larsen Raaet
1891 U Arne Arnesen Trongårdrønningen Trongårdsr., Åsnes 1866 Arne Kristians. Trongårdsr.
27.02 P Marie Arnesdatter Bergsteppen Bergsteppen 1870 Arne Johannes. Bergsteppen
1891 U Magnus Amundsen Norderud Mellem 1861 Amund Amundsen Norderud
31.03 P Amalie Enersdatter Stenmyrberget Heiberg 1872 Ener Olsen Gjerdrumsletten
1891 U Karl Johan Martinussen Holteren Skredderstuen 1861 Martinus Johanesen Skred.
09.04 P Kaia Martinusdatter Norderud Norderud 1861 Martinus Kristiansen
1891 U Ener Tørrissen Lerud Lerud 1863 Tørris Tørrissen Lerud
29.12 P Marthea Johansdatter Ruud Holm u/Eig vestre 1860 Johan Martin Hansen af Fet
1892 U Bernt Gunneriussen Kavlerudsmoen Kavlerudsmoen 1869 Gunnerius Bredesen Kavler.
12.01 P Anne Olsdatter Gunnarsrud Gunnarsrud i Elverum 1862 Ole Andersen Gunnarsrud
1892 U Johan Martinussen Norderud Norderud 1864 Martinus Kristians. Nordeud
25.03 P Anna Olsdatter Solberg Solberg 1866 Ole Kristiansen Solberg
1892 U Oluf Olsen Taarneby Taarneby 1854 Ole Olsen Taarneby
31.03 P Randine Tørrisdatter Kapperud Kapperud 1861 Tørris Olse Kapperud
1892 U Kristian Olsen Eig Eig vestre 1863 Ole Tørrissen Eig
07.10 P Emile Pedersdatter Svenneby Kneppen i Åsnes 1867 Peder Pedersen Kneppen
1894 U Peter Berntsen Venstad Venstad 1868 Bernt Tørrissen Venstad
19.01 P Gina Pedersdatter Øiset Øiset 1874 Peder Pedersen Øiset
1894 U Embret Olsen Berg Kindsjøen i Sverige 1870 Ole Embretsen Gjerdrum
23.01 P Eli Olsdatter Halvorset Halvorset 1866 Ole Olsen Halvorset
1894   Iver Larsen Sparby  Sparby i Hof 1843 Lars Olsen Sparby
08.02 P Anne Knudsdatter Olsrud Olsrud 1859 Knud Amundsen Olsrud
1894 U Johan Arnesen Kvernmoen Klyperud 1851 Arne Iversen Kvernmoen
03.04 P Oline Embretsdatter Monsrud Monsrud 1844 Embret Tollefsen Monsrud
1894 U Gunnerius Olsen Nordhagemoen Nordhagemoen 1855 Ole Pedersen Nordhagemoen
18.04 P Johanne Marie Karlsdatter Svennebykvern 1872 Karl Olafsen Svennebykvern
1894 U John Simensen Tobru Tobru i Rendalen 1868 Simen Jakobsen Tobru
26.10 P Agnete Olsdatter Enger Enger 1866 Ole Kristiansen Enger
1894 U Karl Olsen Dalsrud Dalsrud 1858 Ole Tørrissen Dalsrud
28.12 P Kaisa Mattisdatter Skallbäcken S-Finnskoga i Sverige 1869 Matts Skallbäcken
1895 U John Iversen Braaten Persby 17.12.1850 Iver Syvers. Braskerudbråten
09.05 P Christiane Gundersd. Solberg Myrer 16.04.1850 Gunder Gundersen Solberg
1895 U Syver Martinsen Linnerud Linnerud i Åsnes 1854 Martin Syversen Linnerud
27.08 P Brita Margrete Urdahl Jevnaker i Våler 1873 Arne Hansen Urdahl
1895 U Ener Amundsen Lerudsmoen Lerudsmoen 1868 Amund Embrets. Lerudsmoen
01.11 P Kristine Berntsd. Holmestrand Holmestrand 1872 Bernt Bergers. Holmestrand
1896   Martin Kristoffersen Bækkedalen Syvderudsundet 1852 Kristoffer Halvorsen Persby
10.03 P Hanna Arnesdatter Nordli Monsrud 1859 Arne Olsen Monsrud
1896 U Ole Jonsen Rudshagen Velten 1865 Jon Larsen Nilskrogen
12.05 P Alette Arnesdatter Kvernmoen Klyperud 1858 Arne Iversen Kvernmoen
1897 U Kristian Pedersen Storskjæret Storskjæret 1874 Peder Kristoffersen
15.04 P Ida Olsdatter Magnæsholtet Magnæsholtet 1872 Ole Johannesen
1899   Karlot Olsen Vaaler Vaaler 1855 Ole Halvorsen Vaaler
13.07   Johanne Marie Eig Eig vestre 1867 Ole Tørrissen Eig
1899 U Ole Kjeldsen Glorvigen Glorvigen i Åsnes 1868 Kjell Glorvigen
14.09 P Marie Kathrine Svenneby Svenneby 1872 Brede Svenneby
1900 U Birger Lundeby Tøraasen 1860 Gunnerius Lundeby
19.01 P Anna Henriette Eig Eig  1875 Ole Eig
1900 U Gunder Olsen Holteren Kavlerudsmoen 1865 Ole Axelsen Opset (Åsnes)
30.01 P Geolinde Tørrisd. Salshaugen Mellem 1858 Tørris Guttormsen Mellem
1900 U Ole Hansen Hovind (kontorist) Hole 1873 Hans Andreas Jansen 
01.06 P Kaja Bredesdatter Ous Ous 1870 Brede Bredesen Ous
1900 U Thorvald Pedersen Bronken Bronken 1860 Peder Pedersen Bronken
01.12 P Karen Marthea Johannesd. Midtsun Velten 1875 Johannes Krist. Midtsunstad
1900 U Anders Magnusen Siljuberget Risberget 1871 Magnus Arnesen Risberget
28.12 P Anna Pedersdatter Øiset Øiset 1871 Peder Øiset
1900 U Ole Olsen Solberg Raai 1871 Ole Olsen Taarneby
28.12 P Anna Kristiansd. Evenshaugen Evenshaugen 1881 Kristian Peders. Evenshaug..
1901 U Martin Pedersen Mangerud Mangerud 1866 Peder Arnesen Mangerud
13.02 P Theoline Olsdatter Brenden Brenden 1872 Ole Andreassen Brenden
1901 U Knud Knudsen Olsrud Olsrud 1869 Knud Amundsen Olsrud
15.03 P Kaia Theoline Martinsdatter Aasnesmoen 1876 Martin Hansen Aasnesmoen
1901 U Bernhard Martinsen Kalbak Dalsrud 1873 Martin Kristiansen Kalbak
24.05 P Kaia Larsdatter Solberg Solberg 1877 Lars Gundersen Solberg
1902 U Martin Bergersen Holmen Holmen 1873 Berger Eriksen Holmen
19.01 P Olava Marie Olsd. Magneshaugen Magneshaugen 1877 Ole Olsen Magneshaugen
1902 U Karelius Olufsen Branæs Branæs 1870 Oluf Gundersen Braaten
28.02 P Teoline Torstensd. Kvernmoen Kvernmoen 1875 Torsten Syversen Kvernmoen
1902 U Arne Halvorsen Trangsrud Trangsrud 1879 Halvor Syversen Trangsrud
29.10 P Gustava Gundersdatter Sagen Syvderudsagen 1886 Gunder Christiansen Sagen
1903 U Brynjulf Bredesen Ous Ous 1872 Brede Bredesen Ous
24.03 P Oline Pedersdatter Mangerud Mangerud 1872 Peder Arnesen Mangerud
1903 U Hans Arnesen Urdahl Jevnaker i Våler 1875 Arne Hansen Urdahl
17.09 P Karoline Tollefsdatter Rustad Elverum 1875 Tollef Helgesen Rustad
1904   Martin Pedersen Mangerud Mangerud 1866 Peder Arnesen Mangerud
28.02   Marie Erlandsdatter Ostajet Stor-Elvdalen 1860 Erland Olsen 
1905 U Olaf Jakobsen Fengsrud Fængsrud 1882 Jakob Olsen Fængsrud
05.05 P Ida Karoline Jönsdatter Östmark i Sverige 1877 Jöns Jonsson
1906 U Julius Pedersen Mangerud Mangerud 1875 Peder Arnesen Mangerud
10.04 P Oline Tørrisdatter Myrer Nordbæk 1879 Tørris Martinsen Mangerud
1906 U Adolf Olufsen Gjerdrum Strand 1882 Oluf Olsen (Flaten)
30.11 P Kristine Pedersd. Klyperud Klyperud 1886 Peder Gundersen Klyperud
1907 U Georg Gundersen Finstad Midtskogen 1876 Gunder Gundersen Finstad
30.01 P Anna Olsdatter Solberg Ostangen 1879 Ole Halvorsen Myrer
1907 U Iver Marius Olufsen Norderud Holteren 1878 Oluf Martinus. Norderud
22.02 P Emma Gundersd. Almunholtet Almunholtet 1880 Gunnerius Almunholtet
1907 U Ole Gundersen Hanstad Hanstad 1873 Gunder Olsen Hanstad
12.03 P Marie Eberhardsd. Stenseth Stenseth 1881 Eberhard Olsen Stenseth
1907 U Ole Petter Pedersen Torkildsby Torkildsby 1868 Peder Amunds. Gillerholtmoen
25.04 P Anna Johansdatter Taarneby Kristiania 1875 Johan Oluf Taarneby
1907   Otto Kristoffersen Myrer Hoelseie i Våler 11.05.1872 Kristoffer Tørrissen Myrer
03.05   Pauline Gundersd. Braskerudhaugen Braskerudmoen 02.01.1866 Gunder Olsen Braskerud
1907 U Ole Martinsen Kirkenær (snedker) Sjølirønningen 1884 Martin Halvorsen Kirkenær
01.08 P Randi Petersdatter Strand Kulpen 1886 Peter Kristiansen Holmestrand
1908 U Peder Halvorsen Gundersrud Södra Finnskog/Sv 1877 Halvor Embretsen Gunnarsrud
17.01 P Gustava Olsdatter Magneshaugen Magneshaugen 1883 Ole Olsen Magneshaugen
1908 U Bernt Enersen Stenmyrberget Stenmyrberget 1874 Ener Olsen Gjerdrumsletten
25.03 P Marie Syversdatter Oset Bronkenoset 1883 Syver Martinsen Oset
1909 U Peder Pedersen Øiset Øiset 02.10.1868 Peder Pedersen Øiset
13.05 P Anna Arntsdatter Konterud Konterud 03.07.1886 Arnt E. Konterud
1909 U Otto Olsen Sletten Magnæs 1872 Ole Olsen Taarneby
18.05 P Selma Olsdatter Berg Berg 1886 Ole Olsen Berg
1909 U Marius Martinsen  Flobergshagen 1886 Martin Olsen Flobergshagen
03.10 P Jenny Karlsdatter Kvernebo Kvernebo 1890 Karl Olsen Kvernebo
1909 U Knud Karlsen Kvernstuen Kvernstuen 1885 Karl Johnsen Kvernstuen
29.10 P Kaja Pedersdatter Øiset Øiset 1876 Peder Pedersen Øiset
1910 U Ole Bernhards. Nordbyrønningen Kammerset 1877 Berhard Skjærpen
07.01 P Ingeborg Juliusdatter Sørlie ? 1889 Julius Markusen?
1910 U Karlot Gundersen Sagen Syvderudsagen 1879 Gunder Kristiansen Sagen
11.03 P Olea Martinsd. Furuberget Furuberget i Åsnes 1882 Martin Nilsen Furuberget
1910 U Marius Petersen Kalbak Kalbak 1886 Peter (Syversen) Kalbak
05.07 P Olea Olausd. Langmoen Langmoen i Våler 1885 Olaus Embretsen Langmoen
1910   Kristian Martinsen Kalbak Tangen i Valseth? 1879 Martin Kristiansen Kalbak
    Eline Karlotsd. Vålerteppen Vaalerteppen 1884 Karlot Kareliussen Vålerteppen
1910   Olaf Georg Olufsen Taarneby Torkildsby 1879 Johan Oluf Olsen Taarneby
    ?? Johannesdatter Berg Amerika 1888 Johannes Bergersen Taarneby
1910 U Ole Jakobsen Fengsrud Fængsrud 1885 Jakob Olsen Fængsrud
27.12 P Eline Kristoffersd. Bogstad Vålbæksundet 1883 Kristoffer Nilsen Bogstad
1911 U Botolf Bergersen Otterhaug Otterhaugen 1884 Berger Jacobsen Otterhaug
11.04 P Elise Olsdatter Magneshaugen Magneshaugen 1885 Ole Olsen Magneshaugen
1911 U Herman Olufsen Osrønningen Stor-Elvdalen 1884 Oluf Arnesen Norderud
24.11 P Nikoline Nilsdatter Julerud Sagmoen 1889 Hotelleier Niels Astrup
1912 U Johan Haakonsen Libæk Syvderudtangen 18?? Haakon Amundsen Libæk
07.06 P Laura Martinsd. Baketorpet Brandval 1883 Martin………..
1912 U Adolf Olufsen Øverby Øverby i Åsnes 1885 Oluf Larsen Øverby
09.06 P Olea Gundersdatter Gjerdrum Klyperud 1889 Peder G. Gjerdrum
1913 U Laurits Larsen Braskerudhaugen Braskerudshaugen 1889 Lars Olsen Braskerudshaugen
14.08 P Thora Hamletsd. Strandbrenden Tollerud 1885 Hamlet Hansen Strandbrenden
1913 U Olav (Olaf) Severinsen Kragebøl Kragebøl i Hof-Åsa 1889 Severin Kragebøl
19.09 P Anna Kristine  Norby Heradsb., Elverum 1891 Unk. ….. Løken
1913 U Axel Arnesen Solberg Solberg 1886 Arne Arnesen Solberg
29.12 P Olga Arnesdatter Urdahl Holtrønningen 1888 Arne Hansen Urdahl
1914 U Ole Holter Brenden  1891 Ukjent
14.04 P Karen Olausdatter Vestli Romedal 1891 U. Olaus Ols. Gjerdrumsletten
1914 U Kristian Olufsen Hauge Kyndalen i Åsnes 1894 Oluf Kristoffersen
16.10 P Inga Martinsdatter Køien Syvderudkøien 1892 Martin Johannesen Køien
1914 U Olaf Bernhardsen Einarsrud Einarsrud 1883 Bernhard Bredesen
28.10 P Anna Olufsdatter Taarneby Taarneby 1894 Oluf Olsen Taarneby
1914 U Julius Jakobsen  Linnerud i Åsnes 1891 Jakob Jonsen
21.11 P Anna Haagensdatter Lybæk Lybæk 1885 Haagen Amundsen Lybæk
1914 U Marius Juliussen Sund Syvderudsundet 1885 Julius Halstensen (sundmand)
27.11 P Emma Oline Gudbrandsd. Sørlie Gravingen 1890 Gudbrand Embretsen Sørlie
1915 U Otto Olufsen Halvorset Halvorset 1876 Oluf Olsen
18.01 P Olava Olufsdatter Taarneby Kapperud 1888 Oluf Olsen
1915 U Johan Marius Martins. Stenhaugen Ullerudsrønningen 1892 Martin Olaus Berntsen
22.01 P Beaten Bernhardsdatter Holteren Holteren 1892 Bernhard Knudsen Holteren
1915 U Ivar Pedersen Gjerdrum Klyperud 1895 Peder Gundersen Gjerdrum
27.05 P Gudrun Embretsdatter Nordlie Killingrud 1896 Embret Embretsen Nordlie
1916 U Oluf Olufsen Haneknæ (Berg) Berg 1894 Oluf Olsen Haneknæ
24.02 P Kristine Olafsdatter Halbakken Elverum 1896 Olaf Olsen Halbakken
1916 U Hilmar Edvind Halvorsen (Mobakken, Å) Åsnes 1894 Halvor Olsen
19.05 P Magnhild Kristiansdt Sønsterudholtet Bergsteppen 1894 Kristian Arnesen Sønsterudholtet
1916 U Paul Hamletsen Strandbrenden Øiset i Åsnes 1895 Hamlet Hansen Strandbrenden
07.11 P Oline Eberhardsdtr Stutterud Stutterud 1895 Eberhard Eriksen Stutterud
1916 U Laurits Embretsen Smebak Linnerud, Åsnes-Åsa 1891 Embret Olsen
29.12 P Olava Olufsdatter Melsnes Ostajet 1892 Oluf Arnesen Norderud?
1917 U Arne Embretsen Smebak Linnerud, Åsnes-Åsa 1893 Embret Olsen
04.05 P Kristine Gundersdatter Daler Daler 1887 Gunder Olsen Daler
1917 U Olaf Antons. Ekeberg (politikonst) Elverum 1890 Anton Olsen
24.08 P Karen Karlotsdtr Midtsundstad Midtsundstad 1894 Karl Johannesen Midtsundstad
1917 U Hjalmar Hamletsen Strandbrenden Totterud 1889 Hamlet Hansen Strandbrenden
20.09 P Anna Agustdtr Baarhus Romedal 1893 August Rudolf Andersen Baarhus
1917   Martin Larsen Sparby Sparby i Hof 17.07.1864 Lars Larsen Raaet
17.10   Ingeborg Larsen Baatstad i Sverige 17.10.1881 Lars Olsen
1918 U Arve Andreassen Gjerdrum Gjerdrum i Våler 1894 Andreas Hansen Gjerdrum
08.01 P Oddlaug Ottosdtr Butteberg Butteberg 1894 Karl Otto Knudsen Butteberg
1918 U Kasper Martinsen Maagerud Toterud 1887 Martin (Knudsen)
07.03 P Marie Jakobsdtr Strandbrenden Strandbrenden 1891 Jakob Torstensen 
1918 U Gudmund Pedersen Gjerdrum Klyperud 1892 Peder Gundersen Gjerdrum
24.06 P Gunhild Andrea Eielsen Holme 1894 Hans Eielsen (lærer)
1918 U Botolf Arnesen Risaasen Risaasen 1893 Arne Martinsen
16.08 P Emma Olufsdatter Ostajet Stor-Elvdalen 1885 Oluf Arnesen Ostajet
1918 U Sigurd Evensen Naarstad Øier 1895 Even Naarstad
24.10 P Mina Martinsdtr Midtskogen Midtskogen 1898 Martin Arnesen Midtskogen
1918 U Henrik Halvorsen Gunnarsrud Gunnarsrud 1885 Halvor Embretsen Gunnarsrud
15.11 P Tora Olufsdatter Taarneby Taarneby 1898 Oluf Olsen Taarneby
1919 U Leif Svendsen Stavanger 1889 Andreas Svendsen
19.04 P Kari Kristiansdtr Eig Eig vestre 1894 Kristian Eig
1919 U Torbjørn Olsen Risaasen  Risaasen 05.04.1891 Ole Olsen
24.10 P Karen Olsen Græsmo Hof i Solør 23.10.1893 Ole Olsen Græsmo
1920 U Guttorm Martinsen Tollerud Kalbak 1880 Martin Hansen  
19.02 P Magnhild Evidia Bernhard. Hagen Haavi 1895 Bernhard Gunneriusen Hagen
1920 U Julius Martinsen Ramslie Åsnes 09.10.1887 Martin Mathiesen
09.04 P Helga Kristiansdatter Hansen  Løten 18.08.1900 Kristian Hansen
1920 U Erik Richard Kvick (skogsarb.) Sverige 1893 Erik Johan Kvick
19.08 P Berljot Hamletsdatter Strand Strandbrenden 1900 Hamlet Hansen Strandbrenden
1920 U Jørgen Fredriksen Brændholtet Åsnes 1892 Fredrik Johnsen Brændholtet
22.12 P Karen Hartvigsdatter Lisarud Åsnes 1894 Harvig Olsen Lisarud
1921 U Sigurd Manuel Martins. Grønvold Kristiania 1898 Marius Martinsen (smed)
14.01 P Olga Marie Georgsdtr Finstad Solberg 1898 Georg Gundersen Finstad
1921 U Johan Jakobsen Fængsrud Fængsrud 1898 Jakob Olsen Fængsrud
22.04 P Anna Juliusdatter Hovelsaas Hovelsaasen, Åsnes 1898 Julius Andrasen Hovelsaas
1921   Gustav Martin Martinsen  Molberget i Åsnes 1895 Martin Kristiansen Molberget
02.05 P Margit Lovise Grønvold Kristiania 1900 Smed Marius Martinsen
1921 U Alf Berntsen Brumoen Brumoen 1896 Bernt Andreassen Brumoen
30.09 P Anborg Elida Olsdatter Solberg Solberg 1900 Ole Olsen Solberg
1921 U Oskar Sverinsen Berg Berg 1885 Kontorist Severin Andersen
29.11 P Karen Norr Nor i Elverum 1890 Han Johansen Sagen
1921 U Halstein Torstensen Paulsrud Paulsrud i Åsnes 1898 Torstein Berntsen Paulsrud
10.12 P Helene Fredriksdatter Brennholt Brennholtet, Åsnes 1899 Fredrik Johnsen Brændholtet
1922 U Erling Eriksmoen Åsnes/Våler 1896 Kirkesanger Theodor Eriksmoen
04.03 P Dagny Knøsen Knøsen 1893 Gbr. Arne Hansen Knøsen
1922 U Arne Amundsen Smedstuen Smedstuen 1897 Amund Arnesen Smedstuen
07.04 P Olga Olsen Kløften Hof i Solør 1902 Ole Tørrissen
1922   Johan Olsen Sagen (skrædder) Rudssagen 1895 Ole Kristiansen Sagen
02.05 P Paula Kristiansdatter Brenden Vesterhaugen 1899 Kristian Pedersen Storskjæret
1922 U Gustav Olufsen Berg Berg 09.0.1896 Oluf Olsen Haneknæ
17.07 P Mina Bernhardsdatter Hagen Drøbak i Våler 28.10.1900 Bernhard Gunneriusen Hagen
1922 U Oscar Juliussen Myrvang Myrvang i Grue 01.11.1895 Gbr. Julius Pedersen
20.10 P Olea Amundsdatter Smedstuen Smedstuen 18.11.1900 Gbr. Amund Arnesen Smedstuen
1922 U Otto Vilhelm Ottosen Risebro Kristiania 26.06.1899 Postbud Otto Karl Risebro
28.12 P Aslaug Ingeborg Amstermit Kristiania 23.06.1899 St.betj. Magnus Berntsen Berg
1923 U Otto Kristian O. Grafsrønningen Elverum 07.09.1893 Oluf August E. Grafsrønningen
29.01 P Bertha Enersdatter Granlund Holmestrand i Våler 20.11.1893 Skomager Ener Emundsen
1923 U Knut Fredriksen Brændholt Brændholtet i Åsnes 18.06.1895 Gbr. Fredrik Jons. Brændholt
16.05 P Anna Sofie Johansen Solberg Nordveie i Stange 21.07.1901 Johan Nilsen Nyhus
1923 U Sigurd Hamletsen Strandbrænden Strandbrænden 05.01.1898 Hamlet Hansen Strandbrenden
28.09 P Olea Kristiansdatter Brænden Magnesholtet 02.08.1897 Kristian Pedersen Brænden
1923 U Albert Berntsen Holterud Jullerud 23.09.1899 Bernt Gunneriussen Holterud
28.12 P Olga Emilsdatter Vestby Vestby 27.08.1901 Emil Mathiassen Vestby
1924 U Reidar Lundeby Tøraasen 27.12.1901 Gbr. Birger Lundeby
15.04 P Hanna Kristiansdatter Eig Eig vestre 14.08.1893 Gbr. Kristian Eig
1924 U Lars Pettersen Opaas Kneppen i Åsnes 01.12.1897 Husm. Petter Larsen Opaas
13.05 P Olaug Amalie Hanstad Stenseth 07.04.1902 Gbr. Ole Johansen Snarvold
1924 U Nils Oskar Berntsen Holmestrand Holmestrand i Våler 12.01.1880 Husm. Bernt Bergersen
27.05 P Betzy Olsdatter Sjøliaasen Sjøliåsen i Åsnes 19.11.1905 Olse Berntsen Sjøliaasen
1924 U Karstein Haraldsen Jøranlid N-Land i Oppland 25.02.1894 Lærer Harald Jøranlid
24.06 P Ida Marie Johansd. Skjærpen Stjerterud 19.07.1892 Tømmerm. Johan Skjærpen
1924 U Odd Asbjørn Arnesen (lærer) Sør-Odal 17.07.1895 Kirkesanger Otto Arnesen
25.09 P Hjørdis Karlotsdatter Vaaler Vaaler 16.04.1896 Gbr. Karlot Vaaler
1924 U Martin Olsen Nordby (skogsarb.) Nordby (Hof i Solør) 08.02.1900 Husm. Ole Syversen
25.10 P Thora Tørrisdatter Riseng Bakken 19.03.1904 Maler Tørris Risen
1925 U Bjarne Ellingsen Audenby Audenby 22.03.1898 Elling Engerbret. Audenby
17.02 P Maren Olsdatter Hanstad Hanstad 27.04.1907 Gbr. Ole Gunders. Hanstad
1925 U Gudbrand O. Gravingen Tangen, Nordab. 08.06.1901 Gbr. Olaf Mart.Tangen
13.03 P Agnes Larsdatter Grandahl Grandahl 14.07.1903 Gbr. Lars Arnesen Grandahl
1925 U Ole Tørrisen Mellum Mellem 20.06.1893 Skogsarb. Tørris Ols. Mellem
29.06 P Emma Hansdatter Holtet Telle i Åsnes 27.11.1997 Gbr. Hans Olsen Holtet
1925 U Brede Fredriksen Brændholt Brændholtet i Åsnes 01.06.1901 Gbr. Fredrik Jons. Brændholt
10.11 P Gunda Juliusdatter Solberg Fjætre i Stange 13.08.1892 Smeddreng Julus Johannesen
1926 U Johan Johansen Risaasen Spilsberg i Rud 21.07.1893 Rørl. Johan Andr. Dahlgren
15.01 P Borgny Bernhardsdatter Hagen Drøbak i Våler 27.06.1902 Smbr. Bernhard G. Hagen
1927 U Asbjørn Løken (gårdbruker) H.bygda, Elverum 15.10.1898 Gbr. Johan Christensen Løken
11.01 P Thora Kristiansdatter Eig Eig vestre 07.12.1897 Gbr. Kristian Olsen Eig
1927 U Oskar Olufsen Trosterud (gårdbr.) Trosterud 13.06.1901 Gbr. Oluf Olsen Trosterud
22-10 P Kristine Gustavsdatter Svensen Bjørnebykvern 13.11.1900 Møller/Gbr. Gustav Svensen
1927 U Johan Emilsen Hallquist Svenneby 19.11.1904 Gbr. Johan Emil Hallquist
10.12 P Ruth Olga Selma Johansd. Kvam  Ålesund 19.05.1903 Fisker Johan Ingvald Kvam
1928 U Brede Berntsen Holterud Jullerud 22.09.1897 Gbr. Bernt Gunnerius. Holterud
08.03 P Dagny Mariusdatter Grønvold Oslo/Våler 06.03.1902 Smed Marius Martinsen
1928 U Victor K. Nygaard (gårdbr.) Teraville i USA 14.04.1898 Gbr. Knut Pedersen Nygaard
12.05 P Kari Ottosdatter Butteberg Butteberg 04.08.1900 Gbr. Karl Otto Knudsen Butteberg
1928 U Ole Amundsen Smedstuen Smedstuen 23.09.1903 Gbr. Amund Arnesen Smedstuen
14.07 P Klara Bergliot Petersd. Lund Skvalebækken 16.07.1904 Gbr. Peter Berntsen Lund
1928 U Agnar Trygve Olsen Lerudsmoen Lerudsmoen 30.06.1902 Gbr. Ole Amundsen Lerudsmoen
29.12 P Ethel Gudrun Pedersd. Gunnarsrud Gunnarsrud 13.04.1908 Gbr. Peder Halvorsen Gunnarsrud
1929 U Harald Georgsen Finstad (jordarb.) Midtskogen 15.01.1909 Murer Georg Gundersen Finstad
09.04 P Signy Olufsdatter Berg Berg 01.05.1901 Gbr. Oluf Olsen Haneknæ (Berg)
1929 U Knut Halvor O. Butteberg Butteberg 15.11.1895 Gbr. Otto Knudsen Butteberg
16.05 P Hanna Petersdatter Grønaker Grønaker 08.09.1905 Veivogter Peter Olufsen Grønaker
1929 U Peder Juliussen Mangerud Mangerud 06.12.1908 Gbr. Julius Mangerud
16.07 P Ida Ingeborg Birgersdtr Gjerdrum Gjerdrum i Våler 03.06.1909 Gbr. Birger Gjerdrum
1929 U Lars Oscar Olsen (murerarbeider) Blaker i Akershus 15.08.1905 Murer Olaf Olsen
10.05 P Borghild Ingmarsdatter Trøiterud Trøiterud 25.13.1907 Smbr. Ingmar Trøiterud
1929 U Gustav Georgsen Finstad Finstad (Rundtom) 27.02.1904 Murer Georg Gundersen Finstad
20.09 P Martha Johansdatter Holtet Holtet i Elverum 30.03.1906 Småbr. Johan Lundeby
1930 U Ole Jørgen Karlsen Midtsundstad Våler 13.06.1901 Karl Johannesen Midtsundstad
28.03 P Nora Nilsdatter Myrvold Våler 26.06.1909 Nils Arnesen
1930   Knut Karlsen Øiseth (skogeier) Våler 15.02.1885 Karl Johnsen Kvernstuen
19.04 E Martea Martinsdatter Negaard Våler 08.07.1890 Martin M. Rendalen
1930 U Johannes Karlsen Midtsundstad Våler 30.07.1898 Karl Midtsundstad
13.09 P Oddbjørg Kristine Urdahl Våler 09.03.1904 Hans Urdahl
1931 U Jørgen O. Fengsrud (skogsarb.) Våler 14.09.1905 Olaf Jakobsen Fængsrud
16.05 P Margit Jørgine Lydersd. Engebakken Grue 30.09.1910 Smbr. Lyder Engebakken
1931 U Gudbrand Bernhardsen Hagen Våler 08.01.1897 Smed Bernhard Hagen
13.06 P Thora Gundersdatter Dahler Dahler 08.10.1902 Gbr. Gunder Dahler
1931 U Kaare Hansen Urdahl (skogsarb.) Våler 26.09.1910 Smbr. Hans Urdahl
03.07 P Aagot Gjerdrum Våler 19.09.1907 Sjåfør Adolf Gjerdrum
1931 U Dagfinn O. Flaten (el.montør) Våler 12.05.1903 Otto Flaten
25.07 P Ragnhild Smedstuen Smedstuen 28.01.1910 Smbr. Amund Smedstuen
1931 U Erik Brennholt Åsnes 03.05.1906 Gbr. Fredrik Jonsen Brændholtet
01.10 P Oddbjørg Myrer Våler 28.02.1908 Smbr. Otto Kristoffersen Myrer
1931 U Ole Nesbråten (gårdsarbeider) Grue 02.06.1908 Forpakter Gunder Bredesen
10.10 P Ingeborg Olafsdatter Fengsrud Våler 29.03.1909 Smbr. Olaf Fengsrud
1931 U Sigurd Simensen Våler 24.01.1893 Gbr. Simen Embretsen
24.10 P Aagot Kristine Taarneby Våler 17.02.1900 Gbr. Tørris Olsen Taarneby 
1931 U Peter Ragnvald Ingebretsen Kulpen 09.09.1907 Karl Edvard Ingebretsen
31.10 P Beertha Elesthagen Våler 19.04.1909 Smbr. Otto Elesthagen
1931 U Tørris Martinsen Mangerud Våler 18.03.1883 Gbr. Martin Mortens. Mangerud
07.11 E Olga Andersson  f. Rudshaugen Våler 08.07.1896 Gbr. Simen Embr.) Rudshaugen
1932 U Jens Bergersen Gunnarsrud Våler 31.03.1907 Kårm. Berger Juliussen Gjerdrum
23.01 P Margit Pedersen Karlstad Gjesåsen i Åsnes 23.02.1910 Gbr. Einar Pedersen Karlstad
1932 U Ottar Olufsen Berg Berg 02.01.1908 Gbr. Oluf Olsen Haneknæ (Berg)
12.03 P Olava Rødås Hof i Solør 17.11.1902 Gbr. August Rødås
1932 U Karsten Knuds. Olsrud (skogsarb.) Våler 03.02.1908 Smbr. Knud Olsrud
11.06 P Kari Sofie Martinsd. Syversrud Våler 14.09.1910 Skomaker Martin Syversrud
1932 U Halvor Hansen Holtet Holtet 20.11.1902 Gbr. Hans Halvorsen Holtet
02.07 P Nelly Tørrisdatter Taarneby Taarneby 28.10.1904 Gbr. Tørris Olsen Taarneby 
1932 U Gunnar Karlotsen Sagen (skogsarb.) Syvderudsagen 18.05.1910 Smbr. Karlot Sagen
30.07 P Borghild Jakobsdatter Jørgensrud Åsnes-Åsa 09.11.1906 Gbr. Jakob Jonsen Jørgensrud
1932 U Einar Gunneriussen Rustadbakken Elverum 18.08.1898 Selv. Gunnerius Kristoffersen
01.08 P Margit Georgsen Finstad Våler 03.03.1907 Gbr. Georg Gundersen Finstad
1932 U Ragnvald Petersen Opås (gårdsarb.) Våler 17.04.1910 Husm. Peder Larsen Opaas
28.08 P Ragnhild Marie Bottolfsdtr Haug Åsnes 19.08.1912 Fattigforst. Bottolf Haug
1932 U Sverre Eugen Grønvold  (sjåfør) Våler 19.03.1904 Smed Marius Martins. Grønvold
19.11 P Lise Hansdatter Holtet Holtet 22.04.1905 Gbr. Hans Halvorsen Holtet
1932 U Otto Tørrissen Mellem (el.montør) Mellem 28.05.1902 Smbr. Tørrris Mellem
26.12 P Olaug Kristine Renholtsdatter Moen Våler 11.04.1906 Smbr. Renholt Moen
1932 U Peder Martinsen Melsnes (skogsarb) Våler 23.05.1901 Smbr. Martin Melsnes
27.12 P Marie Ottosdatter Kristoffersen Ottestad/Stange 13.04.1911 Otto Kristoffersen
1933 U Olaf Hamletsen Magnes (skogfullm.) Stjerterud 12.09.1879 Gbr. Hamlet Stjerterud
16.01 P Thea Jonsdatter Holteren Brenden 13.10.1899 Arb. Martin Jonsen
1933 U Harald Karlotsen Berg (smed) Våler 29.08.1909 Smbr. Karlot Arntsen
15.04 P Klara Sjøliåsen Åsnes 15.08.1913 Gbr. Ole Berntsen Sjøliåsen
1933 U Erling Mariussen Grønvold (bilrep.) Våler 25.09.1908 Smed Marius Martinsen
15.04 P Mathilde Berntsdatter Nerli Våler 20.06.1911 Skogsarb. Bernt Nerli
1933 U Gunnar Martinsen Melsnes Våler 31.03.1904 Smbr. Martin Mangerud (Melsnes)
17.06 P Karen Ragnhild Gresmo Hof i Solør 30.09.1908 Smbr. Gunnerius Gresmo
1933 U Georg Kristiansen Kravdal  Åsnes 03.07.1909 Skomaker Kristian K. Kravdal
29.07 P Agnes Olsdatter Engebretsen Våler 03.03.1911 Gbr. Ole Petter E. Gillerholtmoen
1933 U Ole Karlsen Dalsrud (agronom) Våler 10.05.1905 Gbr. Karl Olsen Dalsrud
26.08 P Astrid Birgersdatter Busvold Romedal 29.04.1913 Gbr. Birger Busvold
1934 U Helge Hansen Urdahl (snekker) Holtrønningen 04.04.1907 Gbr./snekker Hans Urdahl
28.03 P Ingrid Odlaug Gjerdrum Våler 18.11.1913 Gbr. Birger Gjerdrum
1934 U Erling Georgsen Bru (nybrottsmann) Stor-Elvdalen 04.04.1909 Typograf Georg Wasa
23.06 P Emma Kalbak Våler 26.12.1908 Skogsarb. Kristian Kalbak
1935 U Otto Karlsen Engeland  Våler 07.02.1892 Smbr. Karl Engeland
09.01 P Jenny Knudsen Gjesåsen i Åsnes 18.02.1898 Gårdskar Knut Jonsen
1935 U Marius Karlotsen Sagen Syvderudsagen 25.01.1912 Husm. Karlot Gunders. Sagen
12.01 P Thora Maria Rønningen Lunde i Telemark 23.05.1913 Gårdsarb. Kittil Kittilsen Rønningen
1935 U Brede Olsen Svenneby (skogsbest.) Ullern/Kristiania 12.07.1904 Sanitetsberst Ole Svenneby
07.06 P Else Tørrisdtr Eig (lærerinne) Eig 27.01.1906 Gbr. Kristian Eig
1935 U Asbjørn Karlsen Nilsen (skogsarb.) Våler 07.01.1910 Vegvokter Karl Nilsen
28.12 P Hallbjørg Hansdatter Holtet Holtet 27.06.1908 Gbr. Hans Halvorsen Holtet
1936 U Knut Olaf Dahl (bureisingsmann) Våler 11.12.1908 Skogsarb. Julius Karsten Dahl
24.02 P Kirsten Karstensdatter Rønning Åsnes 27.01.1916 Smbr. Karsten Halvorsen Rønning
1936 U Konrad Olafsen Fengsrud (skogsarb.) Våler 30.06.1907 Smbr. Olaf Fengsrud
28.03 P Helene Johansdatter Libæk Våler 23.05.1913 Smbr. Johan Libæk
1936 U Brede Bernh. Olsrud (skogsarb.) Våler 09.12.1909 Smbr. Bernhard M. Kalbak
30.05 P Ingeborg Karine Lerudsmoen Våler 30.11.1911 Smbr. Ole Amundsen Lerudsmoen
1936 U Oskar Mariussen Grønvold (sjåfør) Våler 16.05.1911 Smed Marius Grønvold
19.12 P Ella Hansdatter Holtet Holtet 24.04.1911 Gbr. Hans Halvorsen Holtet
1937 U Johan Olaf Taarneby (lensm.betj) Våler 02.05.1911 Lensm. Olaf Taarneby
21.01 P Alfild Lundeby Våler 11.04.1909 Gbr. Hjalmar Lundeby
1937 U Ole Ingelsrudbekken (skogsarbeider) Åsnes 10.01.1905 Dagarb. Karlot Martinsen
30.01 P Olga Hansdatter Holtet Holtet 03.05.1900 Gbr. Hans Halvorsen Holtet
1937 U Harald Engen (verkstedarbeider) Aurskog i Akershus 27.06.1909 Husm. Hans Kristiansen Engen
27.03 P Olga Ingmarsdtr Trøiterud Våler 17.06.1906 Skogsarb. Ingmar Olufsen Trøiterud
1937 U Brede Brynjulfsen Ous  Ous 19.05.1903 Gbr. Brynjulf Bredesen Ous
02.10 P Mathilde Jørgensrud Åsnes-Åsa 12.03.1902 Gbr. (Isak) Jonsen Jørgensrud
1937 U Georg Sverre Vingeng (snekker) Hakadal i Akershus 29.10.1913 Gbr. Ole Olsen Vingeng
09.10 P Anna Solveig Berg Våler 02.07.1916 Gbr. Ole Olufsen Berg 
1937 U</t