OLE J. DAMM FRA ÅSNES OG HUSTRU FRA MANGERUD NORDRE I BERGESIDEN

Faksimile fra Aftenposten 07.09.1956.

OLE J. DAMM var født 8. september 1876 i Åsnes som sønn av «Gaardmand» John Olsen Dammen, født 1849 i Åsnes-Åsa og som i juli 1876 ble viet til Pauline Pedersdatter Braaten, født 1856 i Grue. Ole J. Damm døde 16. mai 1959 og er gravlagt ved Gamlebyen gravlund i Oslo.

Ole J. Damm ble gift med OLEANA MARTINSDATTER MANGERUD, født 3. april 1874 på Mangerud nordre, Bergesiden i Våler. Datter av Martin Mangerud og hustru Hanne Nilsdatter, som var fra Kalgarden i Åsnes. Oleane Damm døde 13. mai 1963 og er gravlagt ved Gamlebyen gravlund i Oslo. Hun var søster til Nelia Martinsdatter, gift med «Farver og Landhandler» Ole Th. Hanestad, som tidlig på 1900-tallet drev butikk i Våler sentrum. Senere overtatt av Sigurd Lie.

I 1900 var «Assistent i indredepartementet» Ole J. Damm og hustru Oleane Mangerud bosatt på Østre Sæterli i Aker herred og hadde da ingen barn.

Ole J. Damm og hustru Oleane hadde i 1910 flyttet til Åsen, Fornebo i Østre Bærum, Akershus.

Om Ole J. Damm kan man i Åsnes-boka bind II bl.a. lese: «Ole Johnsen Damm ble en kjent mann. Han ble i 1897 uteksaminert fra 1. brigades underoffiserskole i Halden. Han var noen år kontorsjef hos Ing. Nilsen og var fra 1899 til 1916 ansatt i Utenriksdepartementet. Han skrev i 1905 brev til den danske kongen med bønn om å få prins Carl til konge i Norge, ‒ det var underskrevet av statsminister Chr. Michelsen. Etter 1905 formet han det meste av kongen korrespondanse med fyrsteslekter og statssjefer. I 1921 fikk Ole Johnsen Damm Kongens fortjenestemedalje i sølv. Fra 1921 til 1944 var han forstander ved Oslo Hospital, og da han sluttet der, fikk han fortjenestemedaljen i gull».