2. HALVÅR 2014        
         
MÅNED: DATO: KL: HVA SKJER:  
JULI Søndag 6. 12:00 - 17:00 Servering  
  Søndag 13. 12:00 - 17:01 Servering  
  Søndag 20. 12:00 - 17:02 Servering  
  Søndag 27. 12:00 - 17:03 Servering  
         
AUGUST Søndag 3. 12:00 - 16:00 Auksjon/servering
  Søndag 17. Privat arr. Barnedåp  
  Torsdag 21. 19:00 - 21:00 Hyggekveld  
         
SEPTEMBER Fredag 5. Privat arr. Konfirmasjon  
  Lørdag 6. Privat arr. Konfirmasjon  
  Søndag 7. Privat arr. Konfirmasjon  
  Torsdag 18. 19:00 - 21:00 Hyggekveld  
  Søndag 28. 13:00 - 17:00 Servering og "loppesalg"
         
OKTOBER Torsdag 16. 19:00 - 21:00 Hyggekveld  
  Lørdag 25. 18:00 > Vellets 40-års jub.
         
NOVEMBER Tirsdag 11. 18:00 Møte vedr. "Solungen"
  Torsdag 13. 19:00 - 21:00 Hyggekveld  
  Søndag 23. 13:00 - 17:00 JULEMESSE  
  Søndag 30. 16:00 > Tenning av julegrana
         
DESEMBER Søndag 7.   Våler Lions/Våler Helselag
         
  Søndag 14. 13:00 - 18:00 Julebord for hele familien
      med trekning av julelotteriet
  Mandag 29. 17:00 Juletrefest for hele familien