I overkant av 1000 personer fant vegen til den første Solungfestivalen på Bergesiden Grendetun 13. juni 2015. Her avbildet ved underholdningen fra scenen.

  • Skuespillerne øver tekster etc hos lederen i vellet.

  • Fylkesmann og ordførere m.m. på rekke beskuer tablået nede ved brygga sammen med flere hundrede oppe på Grendetunet.

  • Fylkesmann Sigbjørn Johnsen døper Solungen II. I båten initiativtakerne Hans D Bakke og Kåre Fjeld.

  • Vålers egen Rolf Arne Lie Holter hadde skrevet teksten til tablået og underholdt fra scenen.

  • Fra tablået ved brygga. Fra venstre Anne Thobru, Øivind Roos og Grenberg.

  • Bjørnar Haugen og hans "Fem om dagen" underholdt fra scenen.