INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KULTURFORENINGEN SOLUNGEN II

Styret i "Kulturforeningen Solungen II" har bestemt at sommerens Solungenfestival blir på Sundkøien, Grue vestside (ca. 1 km. nord for brua) - lørdag 18. juni 2016.