Lån og verditakst Halvorseth nordre

Eiendomstakst på Halvorset nordre 30/2 (Bergesiden Grendetun) av 21.03.2017. (Gjelder ikke innbo og løsøre).