REGULERING AV HALVORSETH 30/2

Våler kommune har nå satt i gang prossessen med regulering av Halvorseth Nordre (30/2) - Bergesiden Grendetun.

Omreguleringen er ønsket både av Fylkeskommunen, Våler kommune og Bergesiden Vel.

Går alt etter antatt framtdrift, vil sannsynlig omreguleringen være klar våren/forsommeren 2016.

Bergesiden Vel vil rette en takk til Våler kommune for rask oppstart og det enstemmige vedtaket om oppstart og kostnadsfordelingen, hvor kommunen bærer 80% av vellets kostnader.

En slik støtte er, i tillegg til den økonomiske siden, også en støtte i vårt arbeid for et rikere liv i lokalsamfunnet.

ILLUSTRASJONSPLAN 13.06.2016

REGULERINGSPLAN 20.05.2016

SVAR OG INNSIGELSER

Innspill fra NVE 08.04.2016

Svar fra Marit Astrup og Kristian Noer 09.04.2016

Innspill fra Hedmark Fylkeskommune 11.04.2016

Svar fra NVE 01.07.2016