Utescena

Fra "Solungfestivalen" sommeren 2015

Utescena er resultatet av en utbygging av plattingen som ble brukt som scene ved "Solungfestivalen 2015" og var ferdig sommeren 2018.

Her finner du blant annet tilgant til flere stikkontakter, lys m.m.

 

Utescena sto ferdig sommeren 2018.

Fra "Solungfestivalen sommeren 2015".

MINIGOLFANLEGGET

Bergesiden Vel overtok sommeren .....

Aktivitet på minigolfanlegget.

Nede ved Glomma

Båthuset og plassen ved vegen for utsetting av bår.

Høsten 2014 fikk Bergesiden Vel hjelp av Solør Videregående skole på Braskereidfoss til å sette opp et båthus nede ved Glomma.

Et resultat av at vellet, på forespørsel fra Våler kommune, hadde tatt over den gamle "frøferga" som i sin tid ble brukt mellom Svennebyøya og fastlandet.

Og da det allerede var laget en veg ned i Glomma, var vegen kort for at man så muligheter for en utvikling av Glomma ved Grendetunet.

.......

Bildet viser vegen for utsetting av båt, samt flytebrygga med båter.

Det klargjøres til en båttur fra flytebrygga.

Så har man kommet ut på Glomma.