KART OVER BERGESIDEN

Kart som også viser gamle og nedlagte boplasser.

Kart over Bergesiden 1829.

Kart over Bergesiden fra 1799.

Våler kommunes kartløsning.