Bildet er fra "datakurset" til Bergesiden Vel vinteren 2016.

Gjennom årene har det vært arrangert flere kurs/møter av ymse slag på Grendetunet.

Av rom kan vi tilby:

Salen/scene/garderobe 

Hvor salen har plass til mellom 100 til 130 personer - avhengig av plasssering, samt tilgang til diverse AV-utstyr

Scenen kan også ved kurs benyttes som grupperom.

Stuene 

Hvor "Blåstua" har plass for 12-personer og "Det röda rummet" med plass for 5-6 personer. (Disse rommene kan fint benyttes om grupperom).

 

 

 

 

 

Fra et kurs for lærere i Våler i regi av Lions Club Våler.