Elever ved Bergesiden og Valseth skoler 1864-1903 AIG

En oversikt over elever ved Bergesiden og Valseth (Jevnaker) skoler.
Forklaring på tallene bak navnene finnes bakerst i oversikten. AIG