BERGESIDEN VEL - 2436 VÅLER I SOLØR

Stiftet 1974    Email: bergesiden@gmail.com 

ORG NR: 984 478 178     KONTO NR: 1913.10.28876

Bergesiden Vel på Facebook

Våler kommune     Vellenes Fellesorganisasjon

Rud vel på Facebook         Væstsia vel på Facebook

   Været i Bergesiden

 

 

 Noen av vellets samarbeidspartnere/rabattgivere:

Hjemmesiden er under redigering.

NY GAPAHUK PÅ GRENDETUNET

En STOR TAKK til Svein og Rolf Gunnar for innsatsen! DÆTTA VART GÆRBRA!!

Bildet viser Svein og Rolf Gunnar hvor de 2 ildsjelene oppssummerer arbeidet. (AIG)

På bildet ovenfor til venstre kan vi se Vegard Pedersen, inne i traktorgraveren Svein Sparby og til høyre for denne Rolf Gunnar Osrønningen.

FRA "GRILLAFTEN" PÅ GRENDETUNET 16. JULI 2021

FRA EN AV JULELUNSJENE FOR PENSJONISTER PÅ GRENDETUNET

FRA  JULEHYGGE MED LIONS CLUB VÅLER PÅ BERGESIDEN GRENDETUN

Det var "stinn brakke" på Grendetunet i Bergesiden da Lions Club Våler og Bergesiden Helselag inviterte til årets "Julehygge" søndag 8. desember.

Nærmere 90 personer fant vegen til Grendetunet denne søndag ettermiddagen hvor "Seniorkoret" i Våler, under ledelse av dirigent Margaretha Stassen bidro med med flott sang . Nevnes bør også den unge Atle Stassen som imponerte med sitt spill på klarinett.

Tradisjonen tro, avsluttet kveldens vertinne, Oddny Andreassen, med noen linjer av Alf Prøysen.


BERGESIDEN VEL FIKK ILDSJELPRISEN FOR 2018

FRA EN AV "TIRSDAGSTREFFENE" PÅ GRENDETUNET

Omkring 100 personer var til stede da Glomma var tema ved "søndagsmiddagen" på Grendetunet...... hvor Ynge Astrup orienterte om Glommas betydning for bosettingen i Solør og Ragnar Einarsrud om fløtinga i elva.

Den planlagte gjensynsfesten 14. oktober ble avlyst/utsatt grunnet for få påmeldinger. Men det ble samtidig bestemt å flytte den til


LØRDAG 15. JUNI 2024. 


Sett derfor allerede av denne datoen til gjensynsfest på Bergesiden Grendetun. Invitasjon vil bli sendt ut i god tid.Det vil da være mulighet for gratis parkering av bobil eller campingvogn på Grendetunet


Har du spørsmål - ta kontakt med Arne Idar på tlf. 900 96 885 eller mail: bergesiden@gmail.com VI SES PÅ GRENDETUNET!!
BILDER FRA GLOMMA

Flere har oppdaget mulighetene.
Her er det også bandemuligheter. (Ved lavere vannstand).
Nordover mot Våler med Halvorsetholmen i forgrunnen.
Sydover mot Flisa.
Bergesiden Grendetun med Glomma. Bildet er tatt med drone høsten 2014.