Bildet viser Bergesiden Grendetun (Halvorseth nordre 30/2).


BERGESIDEN VEL - 2436 VÅLER I SOLØR

Stiftet 1974    Email: bergesiden@gmail.com 

ORG NR: 984 478 178     KONTO NR: 1913.10.28876

Bergesiden Vel på Facebook

Våler kommune     Vellenes Fellesorganisasjon

Rud vel på Facebook         Væstsia vel på Facebook

   Været i Bergesiden

 

 

 Noen av vellets samarbeidspartnere/rabattgivere:

 Flisa

 

 Vestmo, Våler

 

BYGGER NYTT PÅ GRENDETUNET 


Slik framstår nybygget per 18.02.2024.  Nå står den ytre panelen og arbeidet innendørs for tur.                      Se omtale i avisen Østlendingen - lenger nede på siden.

Setergrenda Mangbakken ble etablert ca. 1820. Her fikk seks av husmannsplassene under Sjurderud  tildelt setervoller. Det var Enger, Grandal, begge Fængsrud-plassene, Sagen og Tangen (seinere Køien).

Noen av vollene ble nedlagt tidlig. To var i bruk til midt i 1950-åra.

Budeiene hadde med barnebarn på setra. De er nå pensjonister og forteller om mange trivelig minner derfra. Etter samtaler med flere av dem, har Else Hanna Tendø samlet historikken og mange fotografier i boka «Minner fra SETERGRENDA MANGBAKKEN VED ÅSNESMANGEN og omegn».

Viktige kilder har i tillegg vært brødrene Magne og Jørgen Køien, Alf Røsås og Magne Sagen. De formidlet mye lokalhistorie fra dette området. Fortelling om setervegene og navn langs dem – og glimt fra fløting, jakt og fisking er også med. Hvor noen av de andre husmannsplassene under Sjurderud hadde seter, er også nevnt.

Boka koster kr 250 og kan kjøpes på biblioteket på Flisa, hos Joker Kjellmyra eller bestilles ved henvendelse til Else Hanna, tlf. 416 65 117, epost: hannaten@online.no

NY GAPAHUK PÅ GRENDETUNET

En STOR TAKK til Svein og Rolf Gunnar for innsatsen! DÆTTA VART GÆRBRA!!

Bildet viser Svein og Rolf Gunnar hvor de 2 ildsjelene oppssummerer arbeidet. (AIG)

På bildet ovenfor til venstre kan vi se Vegard Pedersen, inne i traktorgraveren Svein Sparby og til høyre for denne Rolf Gunnar Osrønningen.

FRA "GRILLAFTEN" PÅ GRENDETUNET 16. JULI 2021

FRA EN AV JULELUNSJENE FOR PENSJONISTER PÅ GRENDETUNET

FRA  JULEHYGGE PÅ BERGESIDEN GRENDETUN

Det var "stinn brakke" på Grendetunet i Bergesiden da Lions Club Våler og Bergesiden Helselag inviterte til årets "Julehygge" søndag 8. desember.

Nærmere 90 personer fant vegen til Grendetunet denne søndag ettermiddagen hvor "Seniorkoret" i Våler, under ledelse av dirigent Margaretha Stassen bidro med med flott sang . Nevnes bør også den unge Atle Stassen som imponerte med sitt spill på klarinett.

Tradisjonen tro, avsluttet kveldens vertinne, Oddny Andreassen, med noen linjer av Alf Prøysen.


BERGESIDEN VEL FIKK ILDSJELPRISEN FOR 2018

FRA EN AV "TIRSDAGSTREFFENE" PÅ GRENDETUNET

Omkring 100 personer var til stede da Glomma var tema ved "søndagsmiddagen" på Grendetunet...... hvor Ynge Astrup orienterte om Glommas betydning for bosettingen i Solør og Ragnar Einarsrud om fløtinga i elva.

De tre eldste. Arne Butteberg, Ingrid Dahler og Hallvard Kragebøl.

Den planlagte gjensynsfesten 14. oktober ble avlyst/utsatt grunnet for få påmeldinger. Men det ble samtidig bestemt å flytte den til


LØRDAG 15. JUNI 2024. 


Sett derfor allerede av denne datoen til gjensynsfest på Bergesiden Grendetun. Invitasjon vil bli sendt ut i god tid.Det vil da være mulighet for gratis parkering av bobil eller campingvogn på Grendetunet


Har du spørsmål - ta kontakt med Arne Idar på tlf. 900 96 885 eller mail: bergesiden@gmail.com VI SES PÅ GRENDETUNET!!
BILDER FRA GLOMMA

Flere har oppdaget mulighetene.
Her er det også bandemuligheter. (Ved lavere vannstand).
Nordover mot Våler med Halvorsetholmen i forgrunnen.
Sydover mot Flisa.
Bergesiden Grendetun med Glomma. Bildet er tatt med drone høsten 2014.