LITT OM VALSETH OG BERGESIDEN SKOLER

Bildet viser den gamle Bergesiden skole.

Bildet viser den gamle Bergesiden skole.

Bergesiden gamle skole. Mye tyder på at den gamle skolen i Bergesiden, som fra omkring 1857 hadde ligget nede på Klyperudjordet, ved kretssammenslåingen mellom Valseth og Bergesiden skolekretser i 1882, ble flyttet til Buttebergjordet. Tett opp mot der hvor den nye Bergesiden skole ble bygget.

For også å kunne huse elevene fra Valseth ble den omkring 1882 påbygd og man kan på bildet se at nybygget har lysere tak.

I 1857 ble Våler – etter forslag fra biskopen – oppdelt i 8 skoledistrikter mot før 5. Skolekommisjonen foreslo for biskopen at Amund Nordlid overtok 2. distrikt (fra Knappen til og med Holtet, Kavlerudsmoen og Vestre Eig).

Anton Nordli overtok 3. distrikt (fra vestre Eig til Åsnes’ grense med Svenneby, Øiset og Svennebykvern). I praksis vil dette si at 2. distrikt er mer eller mindre det samme som det vi kjenner som Valseth skoledistrikt og 3. distrikt det samme som Bergesiden skoledistrikt.

Arne Butteberg’s bestefar, Otto Butteberg, som var født i 1867, fortalte at den første kjente skolen i Bergesiden, som lå på Klyperudsjordet, i sin tid ble flyttet til Butteberg. Når dette skjedde er noe usikkert, men muligens kan det ha vært rundt 1860–1865, etter den nye skoleloven av 1860.

Den 6. august 1868 ble Arne Hansson Urdahl (1844 – 1915), fra Luster i Sogn, ansatt som den første faste lærer i Bergesiden og Valseth kretser. Han fikk en årslønn på 1053 kroner pluss bolig og jordvei, på Jevnaker og Stjerterud. Arne H. Urdahl kjøpte i 1883 eiendommen Holtrønningen i Valseth og bosatte seg der.

I 1883 ble skoledistriktene Valseth og Bergesiden slått sammen til en skolekrets. Plasseringen av den ”nye” skolen ble på Butteberg, omtrent der hvor den siste Bergesiden skole sto. 

Etter hvert ble Bergesiden skole for liten, og ny skole ble besluttet bygget. ”Nye” Bergesiden skole ble bygget tett ved den gamle skolen og tatt i bruk fra 1915. Våren 1966, om lag 50 år senere, var nedleggelsen av Bergesiden skole et faktum.

Den siste rest av Bergesiden skole.

Den siste rest av Bergesiden skole.

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden