BILDER FRA BERGESIDEN.

Her finner du noen bilder fra Bergesiden tatt av Widerøe AS mfl.

Oppført gårsd- og bruksnummer er i det alt vesentligste identisk med det som var gjeldene når fotografiet ble tatt.

Bildene framkommer i en vilkårlig rekkefølge.

Flere kommer etter hvert.........

Våningshuset på husmannsplassen Høiland u/Haug, ved Klyperud i Bergesiden. Fra tidlig på 1950-tallet. Foto: Ukjent.

Våningshuset på husmannsplassen Høiland u/Haug, ved Klyperud i Bergesiden. Fra tidlig på 1950-tallet. Foto: Ukjent.

Gamle Øvre Tverråa bru. Ca. 1965. Foto: AIG

Gamle Øvre Tverråa bru. Ca. 1965. Foto: AIG

Låven på Dahler våren 1997. Foto: AIG.

Låven på Dahler våren 1997. Foto: AIG.

Fra brannen på Ous 25/1 den 29. april 1965. Foto: Ukjent.

Fra brannen på Ous 25/1 den 29. april 1965. Foto: Ukjent.

Låven på Brenna/Brenden i Valseth i august 2017. Foto: AIG

Låven på Brenna/Brenden i Valseth i august 2017. Foto: AIG

Den gamle damkoia på Vestsjøen høsten 1998. Foto: AIG

Den gamle damkoia på Vestsjøen høsten 1998. Foto: AIG

Fra Vestsjødammen med damkoia m.m i bakgrunnen i 1998. Foto: AIG.

Fra Vestsjødammen med damkoia m.m i bakgrunnen i 1998. Foto: AIG.

Fængsrud søndre - sommeren 1997. Foto:AIG

Fængsrud søndre - sommeren 1997. Foto:AIG

Holteren i Valseth. Årstall: Ukjent. Foto: Ukjent

Holteren i Valseth. Årstall: Ukjent. Foto: Ukjent

Olsrud xx/xx Melsnesvegen.  Foto: AIG 2018.

Olsrud xx/xx Melsnesvegen. Foto: AIG 2018.

Sørlie nedre 35/2 Bergesidevegen 688/692 og Sørli øvre 35/44 Bergesidevegen 683. Foto: Widerøe AS - på 1960-tallet.

Sørlie nedre 35/2 Bergesidevegen 688/692 og Sørli øvre 35/44 Bergesidevegen 683. Foto: Widerøe AS - på 1960-tallet.

Gamle Bergesiden skole. Ferdig ca. 1883 og ble brukt fram til den nye skolen åpet i 1915. Deler av denne skolen  (den med mørkt tak) ble flyttet fra nederst på Klyperudjordet hvor den første skolen i Bergesiden lå. Bildet er tatt fra Butteberg. Foto: Ukjent.

Gamle Bergesiden skole. Ferdig ca. 1883 og ble brukt fram til den nye skolen åpet i 1915. Deler av denne skolen (den med mørkt tak) ble flyttet fra nederst på Klyperudjordet hvor den første skolen i Bergesiden lå. Bildet er tatt fra Butteberg. Foto: Ukjent.

Halvorseth nordre, der hvor Bergesiden Grendetun er idag. Man vet ikke når bildet er tatt, men sannsynlig tidlig på 1900-talet og før 2. etg. ble påbygget. Foto: Ukjent.

Halvorseth nordre, der hvor Bergesiden Grendetun er idag. Man vet ikke når bildet er tatt, men sannsynlig tidlig på 1900-talet og før 2. etg. ble påbygget. Foto: Ukjent.

Bergesiden skole. Ferdig 1915, nedlagt 1966 og revet omkring 1969. Foto: Ukjent.

Bergesiden skole. Ferdig 1915, nedlagt 1966 og revet omkring 1969. Foto: Ukjent.

Sønsterud 35/3 Bergesidevegen 585. Foto: Widerøe AS- på 1960-tallet.

Sønsterud 35/3 Bergesidevegen 585. Foto: Widerøe AS- på 1960-tallet.

Kammerset xx/xx Bergesidevegen. Foto: Ukjent.

Kammerset xx/xx Bergesidevegen. Foto: Ukjent.

Nordhaug 34/42 Bergesidevegen 768. Foto: Widerøe AS - på 1960-tallet.

Nordhaug 34/42 Bergesidevegen 768. Foto: Widerøe AS - på 1960-tallet.

Sønsterudholtet 35/8 Bergesidevegen 663. Foto: Widerøe AS - på 1960-tallet.

Sønsterudholtet 35/8 Bergesidevegen 663. Foto: Widerøe AS - på 1960-tallet.

Solhaug 34/37 Bergesidevegen 705. Foto: Widerøe AS - på 1960-tallet.

Solhaug 34/37 Bergesidevegen 705. Foto: Widerøe AS - på 1960-tallet.

Skogstad 22/23 Lauvlivegen 126. (

Skogstad 22/23 Lauvlivegen 126. ("Villaen" i bakgrunnen). Foto: Viderøe AS 1958.

Køien (Sjurderudskøien) 34/44 (Tidligere 34/29) Bergesidevegen 640. Foto: Widerøe - på 1960-tallet.

Køien (Sjurderudskøien) 34/44 (Tidligere 34/29) Bergesidevegen 640. Foto: Widerøe - på 1960-tallet.

Karisonmoen 34/13 Vestsidevegen 75. Foto: Widerøe AS - på 1960-tallet.

Karisonmoen 34/13 Vestsidevegen 75. Foto: Widerøe AS - på 1960-tallet.

Furulund 20/68. Bergesidevegen 40. Foto: Widerøe AS 1958.

Furulund 20/68. Bergesidevegen 40. Foto: Widerøe AS 1958.

Arneberg 34/38 Bergesidevegen 710. (Med Solhaug i bakgrunnen). Foto: Widerøe AS på 1960-tallet.

Arneberg 34/38 Bergesidevegen 710. (Med Solhaug i bakgrunnen). Foto: Widerøe AS på 1960-tallet.

Eid vestre 20/3. Eidsvegen 128. Foto: Widerøe AS 1958.

Eid vestre 20/3. Eidsvegen 128. Foto: Widerøe AS 1958.

Dahler 34/34. Bergesidevegen 608. Foto: Widerøe AS på 1960-tallet.

Dahler 34/34. Bergesidevegen 608. Foto: Widerøe AS på 1960-tallet.

Vestmo Samvirkelag 20/44 Eidsvegen 168. Foto: Widerøe AS 1958.

Vestmo Samvirkelag 20/44 Eidsvegen 168. Foto: Widerøe AS 1958.

Grandahl 34/20. Bergesidevegen 660. (Våningshuset er under ombygging). Foto: Widerøe AS på 1960-tallet.

Grandahl 34/20. Bergesidevegen 660. (Våningshuset er under ombygging). Foto: Widerøe AS på 1960-tallet.

Magneshaugen 22/1. Vestsidevegen 451. (Med deler av Eidsfossen mm). Foto: Widerøe AS 1958.

Magneshaugen 22/1. Vestsidevegen 451. (Med deler av Eidsfossen mm). Foto: Widerøe AS 1958.

Halvorseth søndre 30/1. Halvorsetvegen 2. Foto: Widerøe AS 1958.

Halvorseth søndre 30/1. Halvorsetvegen 2. Foto: Widerøe AS 1958.

Berg nedre 31/6. Halvorsetvegen 50. Foto: Widerøe AS 1958.

Berg nedre 31/6. Halvorsetvegen 50. Foto: Widerøe AS 1958.

Branæs 38/31. Halvorsetvegen 70. Foto: Widerøe AS 1958.

Branæs 38/31. Halvorsetvegen 70. Foto: Widerøe AS 1958.

Haug 32/1 Vestsidevegen 261/263. Foto: Widerøe AS 1958.

Haug 32/1 Vestsidevegen 261/263. Foto: Widerøe AS 1958.

Gunnarsrud (Rud krets). Foto: Widerøe AS 1958.

Gunnarsrud (Rud krets). Foto: Widerøe AS 1958.

Hanstad/Eidsmoen 21/1 (revet) og Austad 20/54 Bergesidevegen 39. Foto: Widerøe AS 1958.

Hanstad/Eidsmoen 21/1 (revet) og Austad 20/54 Bergesidevegen 39. Foto: Widerøe AS 1958.

Magnes nedre 22/5 Bergesidevegen 81. Foto: Widerøe AS 1958.

Magnes nedre 22/5 Bergesidevegen 81. Foto: Widerøe AS 1958.

Solberg søndre 28/7 Bergesidevegen 301. Foto: Widerøe AS 1958.

Solberg søndre 28/7 Bergesidevegen 301. Foto: Widerøe AS 1958.

Solbergeidendommene. Solbergg nordre, Solberg mellom og Solberg søndre. Foto: Widerøe AS 1958.

Solbergeidendommene. Solbergg nordre, Solberg mellom og Solberg søndre. Foto: Widerøe AS 1958.

Nordby 26/1 Bergesidevegen 231. Foto: Widerøe AS 1958.

Nordby 26/1 Bergesidevegen 231. Foto: Widerøe AS 1958.

"Villaen" i Lauvlia. Foto: Widerøe AS 1958.

Ous 25/1 Bergesidevegen 180. Foto: Widerøe AS 1958.

Ous 25/1 Bergesidevegen 180. Foto: Widerøe AS 1958.

Butteberg 29/1 Bergesidevegen 335/337. Foto: Widerøe AS 1958.

Butteberg 29/1 Bergesidevegen 335/337. Foto: Widerøe AS 1958.

Berg øvre (nordre) 31/12 Bergesidevegen 379. Foto: Widerøe AS 1958.

Berg øvre (nordre) 31/12 Bergesidevegen 379. Foto: Widerøe AS 1958.

Berg søndre (mellom) 31/4 Bergesidevegen 384. Foto: Widerøe AS 1958.

Berg søndre (mellom) 31/4 Bergesidevegen 384. Foto: Widerøe AS 1958.

Nyjordet 27/16 Bergesidevegen 212. Foto: Widerøe AS 1952.

Nyjordet 27/16 Bergesidevegen 212. Foto: Widerøe AS 1952.

Solberg mellom, Solberg nordre, Skjærpen og Smedstua. Foto: Widerøe AS 1958.

Solberg mellom, Solberg nordre, Skjærpen og Smedstua. Foto: Widerøe AS 1958.

Mangerud nordre, Kavlerudsmoen mfl. Foto: Widerøe AS 1958.

Mangerud nordre, Kavlerudsmoen mfl. Foto: Widerøe AS 1958.

Holtet, Nerstad, Nerli, Holtrønningen og Myrer. Foto: Widerøe AS 1958.

Holtet, Nerstad, Nerli, Holtrønningen og Myrer. Foto: Widerøe AS 1958.

Risebro 26/7 Bergesidevegen 218. Foto: Widerøe AS 1958.

Risebro 26/7 Bergesidevegen 218. Foto: Widerøe AS 1958.

Sjurderud 34/1 Bergesidevegen 511/513.  Foto: Widerøe AS.

Sjurderud 34/1 Bergesidevegen 511/513. Foto: Widerøe AS.

Einarsrud 31/7 Bergesidevegen 399. Foto Widerøe AS 1958.

Einarsrud 31/7 Bergesidevegen 399. Foto Widerøe AS 1958.

Karisonmoen (Sivderudsmoen) 34/13 Vestsidevegen 74. Foto: Widerøe 1958.

Karisonmoen (Sivderudsmoen) 34/13 Vestsidevegen 74. Foto: Widerøe 1958.

Sagen (Sjurderudsagen) 34/33 Bergesidevegen 761. Foto: Widerøe AS 1958.

Sagen (Sjurderudsagen) 34/33 Bergesidevegen 761. Foto: Widerøe AS 1958.

Tårneby (Alvstuen) 27/1 Bergesidevegen 240 og Nordby 26/1 Bergesidevegen 231. Foto: Widerøe 1958.

Tårneby (Alvstuen) 27/1 Bergesidevegen 240 og Nordby 26/1 Bergesidevegen 231. Foto: Widerøe 1958.

Jevnaker 20/2 Bergesidevegen 69 mfl. Foto: Widerøe AS 1958.

Jevnaker 20/2 Bergesidevegen 69 mfl. Foto: Widerøe AS 1958.

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden