Bergesiden Vel har siden starten i 1974 deltatt i flere større og mindre arrangementer. Både i egen regi og sammen med andre.

Alt fra kakebasarer, loppemarkeder og auksjoner, via "Potetfestivalen" i 2001, "Fængsrudsdagene, "Fængsrudsmarsjen, "Kulturdagen" i 2004, til "Solungenfestivalen" sommeren 2015, med nærmere 1500 deltakere. Hvor blant annet all mat og servering foregikk i regi av Bergesiden Vel og "Tinas Kjøkken".

I tillegg har man de 2 siste årene hatt "søndagsåpent" for servering av middag etc. i sommerhalvåret, hvor det flere søndager har blitt servert opp mot 150 middager, fra "Tinas kjøkken".

Det har også vært arrangert flere åremålsdager, minnestunder, kurs- og møtevirksomhet og underhold av diverse slag. 

I mars 2014 ble det også avholdt gudstjeneste på Bergesiden Grendetun.

Nevnes bør også de tradisjonelle "Hyggekveldene", som arrangeres en kveld i måneden.

"Fængsrudsdagene" ble arrangert i første halvdel av 1990-tallet med meget bra deltagelse.

Fra "Potetfestivalen" i august 2001. Her med vellets "kioskbrakke" ved potetlageret til Hedlund på Vestmo, "Potetfestivalens" hovedbase.

Olaug Arnseth fra den første "Julemessa" i Stabburet 26. november 2000.

Fra "kulturdagen" 21. august 2004.

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden