LANDHANDLERIET PÅ NORDRE BERG

Kilde: Rolf Arne Lie, Arne Butteberg, Arne Idar Grandahl.

Kjøpmann Sigurd Lie (1879-1956) drev fra 1905 og fram til omkring 1922-1924 butikk på Berg nordre i Bergesiden.

Sigurd valgte tidlig sitt yrke og den 18. januar 1905 fikk han skjøte på eiendommen  Berg nordre (31/12) av Ole O. Berg for kr. 6.000,-.  

Men Sigurd søkte nye utfordringer og i oktober 1916 flyttet Sigurd Lie med sin familie til Grorud i Oslo, hvor han var bestyrer på Samvirkelaget, for så å returnere tilbake til Bergesiden våren 1918.

Hans barnebarn, Rolf Arne Lie Holter, kan fortelle at Sigurd som regnskapsfører ved Samvirkelaget på Grorud hadde en – etter hvert ikke ukjent person. Denne personen var Trygve Lie, som senere skulle bli den første generalsekretær i FN.

Omkring 1922-1924 ble forretningen nedlagt og eiendommen Berg nordre ble solgt til Fr. J. Brendholt. Det gamle våningshuset ble revet og i 1938 solgte Fr. J. Brendholt eiendommen videre til Oskar Einarsrud, fra Grue.

LANDHANDLEREN PÅ SOLBERG SØNDRE (TOMMESTUA)

Kilde: Ragnar Einarsrud, kirkebøker m.m.

En annen, men kanskje ikke like kjent landhandler i Bergesiden, var Olaf Bernhardsen Einarsrud (1883-1918). Født på Einarsrud i Bergesiden, som sønn av ”Ungkarl og arbeider” Bernhard Bredesen fra Braskerud og ”Pige” Olea Gundersdatter, Einarsrud.

I kirkeboka for Våler kan man se at Olaf den 7. mars 1900 fikk ”attest” av soknepresten for utflytting fra kommunen, men det står ikke hvor han skulle flytte, bare et spørsmålstegn. Men man vet at Olaf emigrerte til Amerika og at han i 1914 ble gift med med Anna Olufsdatter Taarneby, fra Alvstuen i Bergesiden. Olaf døde av spanskesyken den 26. november 1918, bare 35 år gammel.

Man vet ikke eksakt når Olaf startet sitt ”landhandleri” på Tommestua, men ved dåpen til Sigurd og Gunnaar Lie’s sønn Arne i juni 1914 er Olaf Einarsrud en av fadderne og titulert som ”landhandler”. Ved datteren Ragnhilds dåp i juli 1918, bare noen måneder før hans død, er han derimot titulert som ”gaardbruker”.

Gården Solberg søndre (Tommestua) ble skilt ut fra Solberg omkring 1822. I dag er det Ragnar Einarsrud, Olaf og Anna’s barnebarn, som eier gården.

VESTMO SAMVIRKELAG

Kilde: Jubileumsskrift, Våler kommune.

Våler Samvirkelag ble etablert i 1921 og filialen på Vestmo noe senere, omkring 1940 i forretningsbygget som Alfred Hofgaard bygde og hvor han drev landhandleri i fra 1928.

Vestmo Samvirkelag ble nedlagt på slutten av 1980- tallet og solgt til Hermann Aabakken i 1988. Han drev forretning der fram til 1999. Etter dette har den gamle ”samvirkelags-bygningen” vært brukt som bolig.                

GRØNVOLDS DAGLIGVARE

Kilde: Arne Butteberg. Arne Idar Grandahl. (Under utarbeiding)

Grønvolds dagligvareforretning holdt til på Bergesidevegen (nr?), tomta som i dag eies av, ....... . Forretningen ble startet i 19xx av ekteparet Sverre og Lise Grønvold fra Våler.

Sverre Grønvold var født på Ruud (Gammelstuen), Våler i 1904 som sønn av ”smed” Marius Martinsen Rået og hustru Lina Sørensdatter. Sverre ble gift i 1932 med Lise H. Holtet, født 1905, datter av gårdbruker Hans Holtet fra Valseth i Bergesiden.

Forretningen brant ned til grunnen i 19....

(Er det noen som har opplysninger og eventuelt bilde av forretningen?)

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden