REFERAT FRA LOKALPRESSEN TIRSDAG 14. JUNI 1966:

Nye Bergesiden skole ferdig 1915 - nedlagt 1966 - solgt 1968.

Nye Bergesiden skole ferdig 1915 - nedlagt 1966 - solgt 1968.

BERGESIDEN KRETS I VÅLER TAR AVSKJED MED SIN SKOLE

Festen lørdag (11. juni 1966) ble en verdig avslutning på en god kretsskoles historie

Lørdag kvel var det kombinert avslutnings- og foreldrefest ved Bergesiden skole i Våler, men var ikke en avslutning på et skoleår festen skulle markere, nei, man tok avskjed med Bergesiden skole. Den har utspilt sin rolle.

Fra høsten blir de vel 30 barn som sogner til denne skolen, kjørt til den nye Vålbyen skole. Det var derfor med et visst vemod kretsens folk hadde møtt fram denne gangen, til en fest som ble en verdig avslutning på en fin skoletid innen kretsen. Kretsens folk fikk honnør for den måte den har tatt sentraliseringen på, men man benyttet også anledningen til å gi kommunen en liten påminnelse: den vei som kretsen krevde som erstatning for skolen sin, er ennå bare en plan på papiret.

Vakker beliggenhet

Det var nedlagt et stort arbeide for å skape en så hyggelig fest som mulig, og man kan si at man hadde værgudene og naturen med seg. Det 50 år gamle skolehuset lå der pyntet til fest både ut- og innvendig. Like inntil husveggen sto blomstrende epletrær og man hadde et fagert skue ut over Eidsfjorden og Vålerbygda. Få skoler i Solør har en så vakker beliggenhet som denne.

Fra alle kanter av kretsen strømmet folk til, slik at det ble en stor forsamling som kretsformannen Kjell Sagen kunne ønske velkommen. En særlig hilsen brakte han de innbudte gjester, skoleinspektør Ivar Otto Iversen og tidligere lærere ved skolen, Odd Arnesen, som virket der i 43 år, fra 1919 til 1962, og Hallbjørg Eig som var der i 40 år.

En påminnelse til kommunen

Erling Eriksmoen holdt kveldens tale og minnet om hvorfor man var samlet ved denne anledning. I 50 år har den nåværende skole stått der, men før den tiden hadde man et eldre skolehus lik i nærheten. -Det har vært et sjeldent godt forhold mellom kretsen og skolen, sa Eriksmoen. Et bevis på det er hvor lenge lærerne slo seg til her. Nå blir kretsen oppløst. Vi har gått med på det på betingelse av at vi skulle få den nye veien. Det er nemlig ikke mange steder man har en så dårlig vei som her, men fra kommunens side er det gjort svært lite i denne saken.

Brikker i et større hjul

-Ved en større skole vil man ikke få den gode kontakt mellom hjem og skole, sa Eriksmoen videre. Barna blir brikker i et større hjul. Jeg vet at våre skolemyndigheter har lagt alt til rette og bygd en nydelig skole. Jeg håper at barna kan tilegne seg de muligheter som den nye skolen gir.

Takk til lærerne

På kretsens vegne rettet Eriksmoen en takk til de lærere som har virket for skolen, først og fremst da Odd Arnesen og Hallbjørg Eig, og så de som har vært der den siste tiden.

Kretsformannen kom fram med favnen full av blomster og hadde nydelige buketter til både Arnesen og frøken Eig, samt fru Else Svenneby og lærerne Gerd Helgesen og Hans Follien.

-Ta de gode tradisjonene med dere

Og blomsterdrysset fortsatte. Skoleinspektør Iversen hyldet i en tale kretsen for den verdige avslutningen på en fin skoletid i Bergesiden. -Tiden krever noe nytt og enhetene må være større, men også der vil vi forsøke å skape familiefølelse, sa Iversen, som ba de unge fra Bergesiden ta med seg de gode tradisjoner, og de kom jo også med sine lærere.

Sammen skulle man forsøke å fp det best mulige ut av situasjonen. Skoleinspektøren håpet at den gode oppslutningen fra kretsen også ville komme den nye Vålbyen skole til gode.

-Skoleinspektøren overrakte blomster til fru Helgesen som nå forlater Våler etter en god innsats både i Risberget, ved Rud og nå ved Bergesiden skole. Videre hadde han med blomster til Bergesiden skole ved fru Svenneby og til kretsen for god og "sporty" innstilling. Denne siste buketten ble overrakt kretsformann Kjell Sagen. Endelig hadde fru Svenneby blomster til de to som gjennom årene har hatt ansvaret for renholdet, Ruth Gunnarsrud og Ester Aasen.

Flott underholdning

Skolens elever overtok så og besørget et rikelig underholdningsprogram. Det var både skuespill, sketsjer, sang og musikk, alt fremført med stor friskhet og dyktighet. Alle ble så innbudt til en bevertning som kretsens damer hadde ansvaret for og de hadde også gjort sine saker bra. Det var en fortjent takk tidligere lærer Odd Arnesen brakte for maten og for at han fikk være med på denne festen, på en skole han hadde likt seg så godt. Ennå en stund utover hygget man seg sammen.

Elevene lekte i den fine sommerkvelden og lot ikke til å tenke så alvorlig over at det nå er slutt på Bergesiden skoles historie. De eldre derimot lot nok minnene strømme på og mange historier ble gjenoppfrisket.

 

 

 

 

 

 

 

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden