SOLØR PELS

Kilde: Jubileumsskrift, Våler kommune.

Bedriften Solør Pels ble stiftet i 1955 av fem personer, hvor ”bergesiingene” Christian Astrup og brødrene Ole Jacob og Gunnar Bjørnebye var med. Produksjonen ble lagt til den gamle husmannplassen Sundet (Sjurderudsundet) ved Glomma, nedenfor boligen til Gunnar Bjørneby. Her ble det bygget nødvendige bygg og gjerder.

Daglig leder var Christian Astrup og ”sjefrøkter” var Magne Køien, som var med fra starten om fram til nedleggelsen i 1975. I tillegg hadde Magne Sagen og Paul Bremserud sin arbeidsplass der i mange år.

Solør Byggs lokaler på Vestmo - 2009.

Solør Byggs lokaler på Vestmo - 2009.

SOLØR BYGG AS

Kilde: Jubileumsskrift, Våler kommune v/Yngve Astrup.

AS Solør Bygg ble stiftet av Christian Astrup i 1962/63, sammen med Thore Woll fra Grue og vålersokningene Kjell Sagen og Kolbjørn Tuvrønningen.

Den første visningshytta ble plassert på Basthjørnet i Elverum og i juni 1963 ble det reist ei hytte på Glåmdalsmuseet. Utstillingshytta var ca. 30 kvadratmeter, og ble oppført med torvtak. Etter mål og form fra den gamle smia på Haug i Bergesiden.

Astrup kjøpte en gammel tyskerbrakke på rot, som sto ved Våler Gamlehjem og hadde fungert som framhalds- og snekkerskole. Denne ble flyttet til Vestmo og i 1964 ble produksjonen av ”Solørstua” flyttet dit. Senere ble også en annen gammel tyskerbrakke flyttet fra Krogstad bilverksted i Våler sentrum til Vestmo. I tillegg ble det bygget lagerhus for materialer og ferdige byggesett.

Det arbeidet på det meste 6 – 7 personer på Solør Bygg og det ble produsert 40 – 60 hytter i året. På 1990- tallet var økonomien i hyttebyggingen så dårlig at bedriften ble besluttet nedlagt. Da hadde Solør Bygg bygget og satt opp ca. 1500 hytter. I dag er AS Solør Bygg et eiendomsselskap som leier ut hytter i Trysil og fabrikkanlegget på Vestmo.

De gamle lokalene til Solørvirke på Vestmo - 2009.

De gamle lokalene til Solørvirke på Vestmo - 2009.

SOLØRVIRKE

Kilde: Jubileumsskrift, Våler kommune.

Det var Else (Prytz) Astrup, gift med Christian Astrup, som stor for produksjonen.  Med hjelp av den gamle vevstolen på Haug fra 1860 og bakgrunn fra Ninni Stoltenbergs vevskole i Oslo ble den første ”Solørrya” produsert i drengestua på Haug høsten 1947.

Else’s produktidè bygget på den gamle norske filleryetradisjonen, men hun gjorde den tettere og sterkere ved å videreutvikle en gammel dobbeltvevteknikk. Hun brukte bare ensfargede stoffer. Til å begynne med ble det kjøpt inn brukte klær og filler, som ble vasket og deretter lagt i remser. Men etter et par år ble det benyttet nye stoffer, hovedsakelig rester fra konfeksjons- og møbelindustrien.

Til hjelp hadde Else helt fra starten en konfirmant, men etter fire år hadde hun fem unge jenter i vevestua. I tillegg var mange husmødre i gang med klipping og sortering av materialer som akkordarbeid hjemme.

Produksjonen økte og etter hvert ble det behov for å ta ibruk 2. etasje i føderåds-bygningen og et renovert grisehus. I 1951 var lokalene på Haug blitt for små, og veveriet ble flyttet til en stor toetasjes murbygning på det nedlagte sagbruket på Vestmo. Nye vevstoler ble kjøpt inn og antall ansatte økte til 15, hvor 12 arbeidet ved vevstolene.

Etter et liv med ”Solør-rya” i 40 år, bestemte Else Astrup seg i 1987 for å bli pensjonist. Etter at mer enn 100.000 ”Solør-ryer” var sendt over hele verden, var eventyret over.

Mer enn 50 veversker hadde vært sysselsatt gjennom disse årene. En ikke uvesentlig arbeidsplass i Bergesiden.

Kommentarer

Jørg Bertil Mjelde

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

08.10.2022 12:26

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden