STIFTELSEN AV BERGESIDEN SYKEHJEMSFORENING

Første møtet ble avholdt hos Brynjulf Ous den 11. mars 1909. Der ble det bestemt at det skulle være ett møte per måned, hjemme hos medlemmene på omgang. Det skulle serveres kaffe en gang under møtet og det skulle være minst 3 slags bakervarer til.

På hvert møte skulle utloddes 1 pakke, hvor prisen ikke skulle overskride 50 øre. Innkomne midler kunne også skje ved basar, tombola og kaffesalg m.m.

Innkomne midler skulle settes i Våler Sparebank pålydende foreningens navn, og innkomne midler skulle settes inn etter hvert. Pengene er tenkt gå til sykehus- sykehjem i Våler. Hvis dette ikke skulle bli noe av, forbeholdt foreningen seg rett til å disponere over innkomne midler etter fattet beslutning, men kun til velgjørende øyemed.

Følgende personer møtte på første møte:

Hanna Mangerud, Oline Mangerud, Marthea Kalbak, Kaia Kalbak, Marie Midtskogen, Randine Smedstuen, Olea Finstad, Oline Ous, Olea Tårneby, Marie Melsnes, Sina Butteberg og Karoline Urdahl.

Foreningen var erklært stiftet og første formann var Oline Ous med Sina Butteberg som nestformann.

Etter dette gikk foreningen sin gang, fram til 13. januar 1928. Da ble det avholdt møte på Butteberg og foreningen hadde samlet inn kr. 2.122,-. Da hadde Sina Butteberg, i overenskomst med Hanna Mangerud, som på heder og verdighet inngikk løfte om at anvende disse pengene.

Otto Butteberg deltok på møte og fremmet disse forslag til innkjøp:

1. Sykekurv med nødvendig madrass.

2. Godt dobbelt ullteppe, samt det til nødvendig sykepleieapparater. Dette skulle andvendes på et vel anvendt sted i kretsen.

3. En kobber kaffekjele på 35 liter ble også innkjøpt.

Resterende skulle opprette et legat som skulle være på kr. 2.000,- før rentene skulle utbetales til nødvendige mest trengende i kretsen, til sykepleie, sykehusopphold. Styret i sykehjemsforeningen bemyndiges til at gjøre innkjøp.

Legatet skulle styres av: Lærer i storskolen, fattigtilsynsmann og formann i skolestyret.

Forslagene ble enstemmig vedtatt og følgende var på møtet:

Sina Butteberg, Karoline Urdahl, Ole Tårneby, Marie Midtskogen, Randine Smedstuen, Olga Solberg, Oline Mangerud, Marie Melsnes og Kaia Kalbak.

Foreningen fortsatte sitt arbeid, men var kanskje ikke så aktive ved krigsutbruddet i 1940. Men fra 1941 fortsatte noen av de eldre og en gruppe yngre på ny frisk. Da hadde de kr. 2.031,- stående i Våler Sparebank, som i sin helhet ble gitt til Våler Sykepleieforening ved daværende formann Hallbjørg Eig. Pengene skulla da gå til barns nytte og fornøyelse.

Bergesiden sykehjemsforening gikk nå over til navnet sykepleieforening og senere til Bergesiden Helselag, under hovedforeningen i Våler.

I januar 1948 kan man lese:

Etter overenskomst og bemyndigelse av de gjenlevende medlemmer av Bergesiden Sykehjemsforening blir foreningens midler per 5/1-1948 kr. 2.031,88 innestående i Våler Sparebank, å overdra til Vaaler Sykepleieforening til eventuell opprettelse av et barnehjem.

Det forutsettes dog at midlene ikke inndras i byggekapitalen, men anvendes i en eller anden retning til barnas nytte og førnøyelse, for eksempel til en lekestue, diverse innventar el.l. Dette i overenstemmende med givernes ønske.

Vaaler Januar 1948.

Etter bemyndigelse  Otto Butteberg.

Den 2. februar 1948 har Våler Sykepleieforening mottatt kr. 2.031,88 av Bergesiden sykehjemsforening. "Tusen takk for den store gave".

Våler i Solør 2. feb. 1948.

Hallbjørg Eig.

p.t. formann.

(Resymè fra Bergesiden Helselags 80-års jubileum).

Nedenfor de originale 3 sidene fra stiftelsesmøte:

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden