2 FLYTEBRYGGER SNART FERDIG

De to første av de fire flytebryggene og landgangene som skal plasseres nedover Glomma i forbindelse med "Solungen II" er snart ferdig.

Kåre Roald Fjeld, som har tatt på seg arbeidet med å produsere disse, er snart halveis i sitt oppdrag.

Den første flytebrygga skal plasseres ved Bergesiden Grendetun på vestsiden i Våler og den andre ved Færder i Åsnes. Deretter følger Grue og Brandval, men rekkefølgen her er ennå ikke bestemt.

Det skal monteres rekkverk på bryggene, som blir stående fast og inngå i et tilbud til  "båtfolket" langs Glomma. Bryggene på Bergesiden Grendetun og Færder, settes ut så fort forholdene tillater det.

STYRET ETC I "KULTURFORENINGEN SOLUNGEN II"

Funksjon:

Navn:


Representerer:

Styret:
Leder - Åsnes:

Hans-Didrik Bakke

1 år

Åsnes Historielag

Nestleder - Åsnes:

Kåre Roald Fjeld

2 år

Flissundet Vel

Kasserer - Grue:

Stein Briskerud

2 år


Sekretær - Våler:

Arne S. Thobru

2 år

Våler Historielag

Styremedlem - Våler:

Arne Idar Grandahl

2 år

Bergesiden Vel

Styremedlem - Grue:

Morten Sundkøien

2 år

Båtforening/Grue

Styremedlem - Brandval:

Ole J. Østberg

2 år


Styremedlem - Brandval:

Trond Berger

1 år

Båteier

Varamedlem - Åsnes:

Per Telle

2 år

Floberg Vel

Varamedlem - Åsnes:

Bjørn Vidar Sletten

2 år

Hof Vel

Varamedlem - Våler:

Ragnar Einarsrud

2 år

Bergesiden Vel

Varamedlem - Våler:

Gunhild Grønvold

2 år

Våler Historielag

Varamedlem - Grue:

Sven R. Gjems

2 år


Varamedlem - Grue:

Harry Aastad

2 år

Vestheim / Grue

Varamedlem - Brandval:

Terje Hauger

2 år


Varamedlem - Brandval:

Svein Engelstad

1 år

Byermoen

Revisor:

Stein Skyrudsmoen

2 år


Revisror - stedfortreder:

Svein Engelstad

1 år

Byermoen

Undergrupper:
1. Arbeidsutvalg (AU):

Styreleder, nestleder, kasserer og sekretær2. Båtgruppe:

Ansv.: Morten Sundkøyen. Rapporterer til AU3. Dugndadsgruppe:

Ansv.: Kåre Roald Fjeld. Rapporterer til AU4. Medlemsbevis:

UA fremmer forslag over styret til utformingen


Grue 28.01.2015

FORLØPET TIL "SOLUNGEN II"

Kåre Roald Fjeld og Hans-Didrik Bakke.

Kåre Roald Fjeld og Hans-Didrik Bakke.

Den fantastiske historien om dampskipet "Solungen", som gikk i passasjetrafikk på Glomma mellom Norsfossen i Brandval og Eidsfossen i Våler fra 5. september 1861 og fram til Solørbanen ble ferdig til Flisa i 1893, er forbausende lite kjent blant befolkningen generelt.

Hans-Didrik Bakke har i sin journalisttid skrevet om båten i avisa flere ganger, og den siste artikkelen fra hans hånd om "D/S Solungen", sto å lese i SolungAvisa våren 2014.

En temakveld i Hof Historielag 9. september i 2014 satte imidlertid fart i saken. Med utgangspunkt i det utførlige referat i Hedmarkens Amstidende om "Solungen's jomfrutur", forfattet Bakke et tablå om den 154 år gamle historien. Dette ble framført av Hans-Didrik Bakke og Kåre Roald Fjeld på det nevnte møtet i Hof Historielag.

Rollehaverne Fjeld og Bakke stilte i tidsriktige klær og spilte flere av karakterene i oppsettingen, som også var ispedd passende sang og musikk.

Dermed var ballen i gang....

I etterkant av dette har Fjeld og Bakke gått til innkjøp av en såkalt "varpebåt", som vil få navnet "Solungen II" i en dåpssermoni som vil forestått av fylkesmann Sigbjørn Johnsen under åpningsarrangementet på Bergesiden Grendetun, lørdag 13. juni 2015.

EN BEGIVENHET PÅ GLOMMA

Dampskipet Solungens gründer. Hans Henrik Schreiber Schulze.

Dampskipet Solungens gründer. Hans Henrik Schreiber Schulze.

Kjære alle båteiere i Solør.

Lørdag 13.juni 2015 kl.15 skjer det en begivenhet på Glomma, hvor alle båtene har ankommet Bergesiden Vels Grendetun på Vålers vestside.

Da har "Kulturforeningen Solungen II " sitt åpningsarrangement med stort show på elvebredden, hvor Fylkesmann Sigbjørn Johnsen i spissen for en rekke lokale artister deltar.

Kulturprosjektet er historien om passasjerbåten " DS Solungen" som gikk i trafikk mellom Norsfossen i Brandval og Eidsfossen i Våler fra 1861 og noen tiår framover til <Solørbanen ble åpnet i 1893.>

Vi vil blåse nytt liv i historien om dampskipet, og i kjølevannet av det lete opp de gamle vannveiene mellom fossene.

Alle typer båter er hjertelig velkommen til å delta.

Hans Didrik Bakke og Kåre Roald Fjeld.

Annonsen til høyre er sakset fra Aftenposten mandag 17. juni 1861. Og teksten er som følger:

"Jerndampskibet "Solungen" paa nominelt 8 Hesters Kraft, som skal befare Glommen, er for nogle Dage siden sendt fra Akers mekaniske Wærksted til Solør. Det skal sammenklinkes ved Næs (Noer) i Soløer. (Dgbl).  AIG

 

DETTE VAR "D/S SOLUNGEN'S" ANLØPSSTEDER PÅ FERDEN MELLOM FLOBERG I ÅSNES OG NORD I BRANDVAL (FRA 1882):

Route for "Solungen".

Dampskipet "Solungen" Afgaar fra Floberg hver Mandag Onsdag og Fredag Kl. 6 1/2 From, Anløbende Sparbysund, Balnes, Gruset, Sundkøyen, Opagersund, Grinder og ankommer Nord Kl. 10 Formiddag og returnerer de samme Dage fra Nord Kl. 4 Eftermiddag. Første gang fra Nord den 2 den Juni.

Varer adresserede til Dampskipet "Solungen" mottages paa Kongsvinger til De forskjellige Stoppesteder.

Jernbanefragten maa være betalt.

Soløer den 30te Mai 1882

P. Floberg

I KJØLVANNET AV "D/S SOLUNGEN"

Dette er fløterbåten som skal brukes til å tråle i kjølvannet av

Dette er fløterbåten som skal brukes til å tråle i kjølvannet av "moderskipet".

I kjølvannet av "D/S SOLUNGEN" vil man nå forsøke å finne igjen "vannveiene" på Glåmma og skrive deres historie.

Åsnes-karene Kåre Roald Fjeld og Hans-Didrik Bakke står som initiativtakere og disponerer allerede en såkalt "varpebåt" (fløterbåt).

Med "SOLUNGEN II" vil man gjennom ulike arrangement på og ved elva forsøke å holde i hevd og ta vare på den fantastiske historien om "D/S SOLUNGEN", og gjøre den kjent for ettertiden.

Dampskipet som gikk i passasjertrafikk på Glåmma mellom Norsfossen i Brandval og Eidsfossen i Våler, fra 1861 og inntil Solørbanen ble åpnet i 1893, og en del år etterpå.

Det er satt opp et foreløpig budsjett på 100.000 kroner, for å pusse opp den innkjøpte varpebåten og tilføre nødvendig utstyr. Inkludert i beløpet er også anlegg av flytebrygge, foreløpig på ett anløpssted i hver av kommunene. I tillegg kommer utgifter i forbindelse med åpningsarrangementet i Stasjonsparken ved Flisa bru 13. juni 2015, med etterfølgende båtferd på Glåmma.

Forslag til program for åpningen er på det nærmeste allerede klart, og representerer en rekke lokale kulturkrefter med fylkesmmann Sigbjørn Johnsen i spissen.

Bergesiden Vel i Våler har signalisert at de er villige til å ta det påfølgende "Solungen"-treff, lørdag 4. juli 2015, hvor det vil bli invitert til "strandhogg" med lokale kulturinnslag etc. 

Historielagene i de fire kommunene Våler, Åsnes, Grue og Kongsvinger (Brandval) inviteres til å etablere en organisasjon med ansvar for driften. Etter initiativtakernes mening, bør historielagene utgjøre selve grunnstammen i organisasjonen.

Det foreslås videre nedsatt et interimsstyre, bestående av 1 representant for hvert historielag og 1 representant fra hver av de frivillige lag og organisasjoner som ønsker å slutte seg til.

Det er ønskelig at også kommunene ved sin kulturetat blir representert.

Styret i Bergesiden Vel har i styremøte vedtatt å arbeide videre med planene og vil søke et nært samarbeid med blant annet kulturetaten i Våler kommune.

Men..... der er fullt ut mulig å komme med ideer og innspill.....

Initiativtakerne forutsetter at arbeidet utføres slik at organisasjons- og driftsform med vedtekter kan ferdigbehandles tidligst mulig i 2015.

Leif Krogstie på Flisa har laget denne flotte modellen av "D/S Solungen", etter originaltegninger.

Båten er fra 1964 og har en lengde på 21 fot og en bredde på 6 fot. Den har en dybde i vannet på 50 cm og en 2-sylindret dieselmotor på 15 HK og har plass til mellom 12 og 14 personer.

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden