Tina Rønning og "gutta" ved en av lunsjene.

Uten mat og drikke.... Tina og Liv har sørget for mat, og her får "gutta" et velfortjent måltid fredag 2. desember, servert av Tina Rønning. Rundt bordet fra venstre: Henrik Svendsen, Vegard Pedersen, Olav Dybendal, Erik Grønvold, Chris Tommy R Aarnes, Arne Henning Morønning, André Amundsen, Jørgen Skjæret, Markus Rødås, Alf Erik Halberg, Morten Gjerdrum og Steffen Embretsen.

Etter "julemiddagen" 20. januar.

Her stiller "gutta" i nye jakker sponset av Optimera.

Elevene ved Solør videregående skole på Braskereidfoss, under ledelse av lærerene Bjørn Olav Bjørneseth og Rolf Risåsen, er ferdige med oppføringen av båtnaustet til den gamle "frøferga", som i sin tid ble brukt mellom Svennebyøya.
Nå gjenstår bare døra og planering rundt bygget. Jobber som må vente til våren.
Bergesiden Vel takker for stor innsats og meget godt samarbeid. Vi håper at oppdraget også var lærerikt.

Tegninger

Fasadetegninger

Fasadetegninger

Grunnplan og snitt.

Grunnplan og snitt.

Som tidligere nevnt fikk Bergesiden Vel i vinter/vår forespørsel fra Våler kommune om å overta og lagre den gamle frøferga, som i sin tid gikk fra Svennebyøya og over til fastlandet på østsiden. Dette vedtok vellet i styremøte i mars 2015 å si seg positive til. Tilbakemelding til Våler kommune om dette ble gitt 19. mars 2015.

Grunnet arrangementet "Solungfestivalen" og alle foreberedelsene rundt dette, har ikke vellet hatt mulighet til å konsentrere seg om "Frøferga".

Våler kommune søkte i januar 2013 om kr. 96.000,- i fylkeskommunale vassdragsmidler for bevaring av båthus og ferge.

Det er gitt forlenget frist fra fylkeskommunen til 31. desember 2015 for en endelig avklaring og Bergesiden Vel skal i sakens anledning ha møte med Våler kommune fredag 4. september 2015. (29.08.2015/AIG)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møte med kommunen 04.09.2015:

Ragnar (RE) og Arne Idar (AIG) hadde 4. september i sakens anledning møte med Kommunalsjef i Våler, Asgeir Rustad (AR).

1. Det ble enighet om at AR sender søknad til Fylkeskommunen/Fylkesmannen og at fristen for prosjektet utsettes til 31.12.2016 - i stedet for 31.012.2015.

2. Bergesiden Vel oversender plan for tenkt framtidig bruk av ferga, inkl. båthuset, som må flyttes.

 (04.09.2015. RE/AIG).

--------------------------------------------------------------------------------

FYLKESKOMMUNEN FORLENGER FRISTEN FOR TILSKUDD

Hedmark Fylkeskommune har i brev til Våler kommune av 21. september 2015 bekreftet at den forlenger fristen for for tilskud fram til 31. desember 2016.

Dette bidrar til at Bergesiden Vel får mer tid til planlegging og eventuell flytting av båthuset m.m.

(25.09.2015/AIG)

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden