SAMLING PÅ HASLEMOEN 24. JUNI 2006

Etter initiativ fra de tidligere elevene ved Bergesiden skole, Nina Hedlund og Ragnhild Urdahl høsten 2005, ble det arrangert en ”gjensynsfest” for alle da levende elever, som hadde gått på Bergesiden skole. Etter hvert kom også Arne Idar Grandahl med i prosessen.

Selv om Bergesiden ikke er noen stor krets, var det allikevel et møysommelig arbeid som måtte gjennomføres for å finne fram til alle aktuelle personer. Skoleprotokoller måtte gjennomgås, navn måtte sjekkes og adresser måtte letes opp. I tillegg skulle selve arrangementet planlegges. Arne Idar tok seg av skoleprotokollene, mens Nina og Ragnhild sto for utsendelsen av innbydelsene, og selve arrangementet.

Samlingen ble holdt den 24. juni 2006 i lokalene i Velferdsbygget på Haslemoen og samlet 153 tidligere elever ved Bergesiden skole.

Håper noen kan bidra med flere bilder! Send de til: arne.idar.grandahl@brednett.no

På forhånd takk!

OVERSIKT OVER DELTAKERNE MED BORDPLASSERING

KILDE: NINA HEDLUND
ANT.:

BORD:

SKOLEÅR:

NAVN:

1

A

Før 1935

Solberg, Arne

2Køien, Jørgen

3Finstad, Ole

4Køien ( ), Gudrun Margot

5Fengsrud, Erling Johan

6Kragebøl, Hallvard

7Solberg, Helge

8Nordby, Thordis Margrethe

9Nygård (Eek), Harda

10


1935-1942

Arnesen, Gunnar

11Græsmo (Nordengen), Ellen Sofie

12Mellum (Olsen), Grethe Marie

13


1936-1943

Bjørnstad (Nordermoen) Kristine Synnøve

14


1937-1944

Butteberg (Nersveen), Marit Solveig

15


1938-1945

Butteberg (Møller), Ragnhild Helene

16


1939-1946

Butteberg, Arne Otto

17Nordby, Kjell

18

B

1940-1947

Melsnes, Inger Marie

19Nilsen (Storøy), Kari

20Olsrud, Kjell Magne

21Sagen (Øien), Bjørg Gudrun

22


1941-1948

Dahler (Spongberg), Gudrun Helene

23Eriksmoen, Dag-Erik

24Holtet, Hallvard Trygve

25Mellum (Støvne), Aud Kjellaug

26Melsnes, Odd

27


1942-1949

Dahler (Pettersen), Ingrid Solfrid

28Rønning (Guttormsen), Ellen Oddfrid

29Melsnes, Magne

30Melsnes, Erik

31

C

1943-1950

Holtet, Gunvor Helene

32Mellum, Odd Bjarne

33Myhre (Langfoss), Gunhild

34Nilsen (Hovland), Marit

35


1944-1951

Mellum Halfdansen, Bjørg

36Melsnes (Bålerud), Torun

37Michelsen (Holtet), Maria

38Åsen Vangen, Aud

39


1945-1952

Holtet, Arne

40Melsnes (Kolstad), Ella

41Omsted, Wilhelm

42Rønning (Bjørnstadjordet), Inga Margrethe

43Salshaugen, Odd Harry

44Svenneby, Ola

45

D

1946-1953

Grønvold (Røise), Liv Margrethe

46Melsnes, Geir

47Myhre (Solberg), Aud Ingebjørg

48Nilsen (Blegen), Else

49Rønning, Leif

50Sagen (Myhre), Marit Oddlaug

51


1947-1954

Berg, Ragnar

52Finstad, Leif Harry

53Melsnes (Nygren), Liv

54


1948-1955

Butteberg,(Smedvold)Kari Ellen

55Hasleengen, Åge

56

E

1949-1956

Bjørnebye, Ole Nikolai

57Dahler, Odd

58Finstad (Framstad), Marit Synnøve

59Hasleengen (Martinsen), Anne Margrethe

60Melsnes (Pedersen), Else

61Michelsen, Karl Harald

62Omsted (Wedum), Anne Elise

63Rønning, Ole Magnar

64Sagen (Lund), Kari Jorunn

65Åsen, Ivar

66


1950-1957

Bjørnebye, Terje

67Græsmo (Eriksen), Karin Judith

68Melsnes (Isaksen), Astrid

69Nilsen, Solveig

70Ous, Britt Mari

71Øiseth, Bjørn

72

F

1951-1958

Astrup, Yngve

73Fengsrud, Roy Erik

74Finstad, Kjell Erik

75Holtet, Harald

76Midtsundstad,(Sjetne) Randi

77Olsrud, Håkon

78Ous, Olav Magnar

79Urdahl, Hans Kristian

80Øiseth, Svein Erik

81Aasen, (Moen)Gerd

82


1952-1959

Finstad, Bjørn Olav

83Græsmo (Ausen), Liv Bjørg

84Hanstad, (Hagen) Rigmor

85Kravdal, Svein

86Melsnes, Egil

87Melsnes(Kristoffersen), Grethe

88Riseng, Bjørn Magne

89Risåsen, (Anseth) Marit

90Vestby, Jan (Oskar)

91

G

1953-1959

Erlandsen, Alf Thorleif

92Bjørnebye, Jo Inge

93Dahler (Holtet), Ellen

94Finstad, Einar

95Finstad (Harstad), Åse Irene

96Hedlund (Ødegård), Anne Grethe

97Holtet, Ingrid Elisabeth

98Libæk (Enger), Inger Johanne

99Mellum, Unni Rigmor

100Midtskogen, Bjørn

101Midtskogen, Harry

102Smedstad, Oddny

103Urdahl (Arellano), Ruth Margrethe

104Wålengen (Kilen), Randi

105


1954-1960

Grandahl, Arne Idar

106Hanstad, Johnny

107Nilsen, Arnfinn

108Risåsen (Tøraasen), Eli

109

H

1955-1961

Einarsrud, Erik Arnold

110Fengsrud, Willy Olav

111Gunnarsrud, Terje

112Libæk (Heggelund), Anne Grethe

113


1956-1962

Bergjordet, Kjell Ragnar

114Græsmo (Holter), Ingrid

115Hedlund, Odd Henry

116Libæk (Wold), Gunhild

117Nilsen (Halvorsen), Birgit

118


1957-1963

Grandahl, Svein Erik

119Libæk (Olsen), Else Marie

120Opaas, Elna Marie

121Rønning, Kjell Bjarne

122Urdahl, Gunnar Alfred

123

I

1958-1964

Fengsrud, Bjørn Henning

124Gunnarsrud (Pettersen), Bjørg Jorunn

125Håkensmoen (Lie), Solveig

126Libæk, Håkon

127Midtskogen, Arvid

128Osrønningen, Rolf Gunnar

129Risåsen (Greaker), Inger Lise

130


1959-1965

Astrup, Carl

131Einarsrud, Ragnar

132Håkensmoen (Wester), Astrid

133Mobakk, Magnhild

134Nilsen (Berntsen), Eva O

135Nilsen, Randi R

136Hedlund (Rustadbakken), Åge Willy

137Solberg, Tom Axel

138

J

1960-1966

Arnseth, Eva

139Græsmo (Gjerdrum), Marianne

140Gunnarsrud (Stenseth), Randi Oddny

141Hasleengen (Værnes), Solvår

142Hedlund, Nina

143Urdahl, Esther Ragnhild

144Øverby (Øwre), Anne Reidun

145


1961-1966

Køien (Sparby), Gunhild Margrete

146Olsrud, Anne Karin

147Trøyterud, Odd

148


1962-1966

Solberg, Torgrim

149


1963-1966

Hedlund, Nils

150Nilsen, Jan

151Rønning (Øieren), Liv Randi

152


1965-1966

Osrønningen (Melby), Brit Elisabeth

153Urdahl, Aud

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden