KURS I BRUK AV DATA OG INTERNETT

Bergesiden Vel har høsten 2015/vinteren 2016 planer om kurs i bruk av data og internett på Bergesiden Grendetun. Man tar sikte på start ca. 1. oktober 2015.

Man har forhandlet seg fram til en avtale med Brednett/Nextnett om tilkobling til Internett og utstyret vil bli montert om kort tid.

Likeledes er kursleder på plass.

Kurset vil bli lagt opp i 2 trinn og vil bli tilpasset for PC og Nettbrett.

1. For de som har liten eller ingen erfaring i bruk av data.

2. For de som behersker data "så noen lunde".

Følg med - vi kommer tilbake til kostnader etc.

(29.08.2015/AIG)

OMREGULERING AV HALVORSETH NORDRE (30/2)

Etter anmodninger fra Hedmark Fylkeskommune/Fylkesmannen og Våler kommune har Bergesiden Vel bedt om at eiendommen Halvoseth nordre (30/2) omreguleres fra eksisterende LNF-område ( Landbruks-, natur- og friluftsområde), slik at eiendommen lettere kan tilpasses den bruken og det behovet som vellet har.

I følge Kommunalsjef Asgeir Rustad (04.09.2015) er prossessen i gang, men man kan ikke forvente at forslaget til omregulering blir lagt fram, før nærmere sommeren 2016. (04.09.2015. RE/AIG).

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden