SLIK HAR NOEN AV ROMMENE BLITT

De fleste rommene ble "ferdige" til jubileumsfesten lørdag 25. oktober 2014, men noe står fortsatt igjen.

Her et lite utvalg.

"Blåstua" - slik vi husker den som en kombinert stue og spise-møterom, med plass for om lag 25 personer.

Slik så deler av den gamle "peisestua" ut sommeren 2014 - etter at det meste av kledningen som dekket den gamle panelen var revet.

"Tinas Kjøkken" har fått mer plass å boltre seg på. Her Tina Rønning i den nye kjøkkendelen med de nye komfyrene, kjøledisk, kjøleskap og overskap etc.

Storsalen med dekkede og pyntede bord til jubileumsfesten 25.10.2014 og ny innfelt belysning, for demping.

Det tidligere "forsamlingslokale" - "Blåstua" - framstår i dag som en salong med plass for om lag 15 - 20 personer.

Slik framstår rommet i slutten av oktober 2014. Som vi ser er blant annet peisen revet, og hvor det er tema å sette opp en rundovn eller etasjeovn.

I overgangen mellom det gamle og nye bygget har det blitt plass for blant annet en ekspedisjonsluke.

Den "Lille salong" ved inngangspartiet i tilbygget og kjøkkenet.

GAMMEL PANEL KOM FRAM

Under arbeidet med rivingen av veggen mellom "peisestua" og det gamle toalettet, kom noe av de gamle veggene mer til syne.

De har i flere tiår vært forblendet med en brent og børstet trepanel, sannsynlig fra slutten av 1960-tallet eller begynnelsen av 1970-tallet. 

Bak denne panelen skjulte den gamle og ærverdige panelen seg. Sannsynlig laget på plassen og fra bygningen ble bygget (sannsynlig) tidlig på 1800-tallet. Det ble "der og da" besluttet å fjerne den "nye" panelen, slik at den gamle kom fram.

Målet er å ta vare på denne gamle panelen og nødvendig ekspertise vil bli kontaktet for eventuelle råd og veiledning - og kanskje tidsbestemmelse.

(01.07.2014)

BERGESIDEN VEL TILDELT TIPPEMIDLER

ALLE "BÆRJESIINGER" OG STØTTESPILLERE TIL BERGESIDEN VEL!

Bergesiden Vel søkte i vår om "tippemidler" som et tilskudd til kostnadene med oppsetting av tilbygget til våningshuset på Bergesiden Grendetun.

I går (25.06.2014) mottok vellet et hyggelig brev fra Hedmark Fylkeskommune hvor de bekrefter at Bergesiden Vel`s søknad har blitt imøtekommet med kr. 423.000,- i spillemidler (Tippemidler) for 2014.

Dette er et kjærkomment bidrag for at tilbygget skal bli ferdigstilt som planlagt,  og et stort skritt på vegen videre i vellets planer for Bergesiden Grendetun.

FRAMDRIFT PÅ GRENDETUNET

Tidligere er WC og HC-toalettet på plass og uka før 17. mai ble gulvet i "tilbygget" og gangen i mellombygget lagt ferdig.

Nå gjenstår gulvet på kjøkkenet, noen utforinger og listing og maling av vinduer, før elektrikkeren kan slippe til.

I den gamle delen er toalettet tatt bort og veggen revet. Ny dør skal settes inn mellom den gamle og nye delen og åpning tas ut inn til den minste stua. Dette arbeidet er så smått kommet i gang.

Som kanskje noen har lagt merke til ble "kioskbrakka" på dugnaden torsdag 15. mai flyttet til plassen mellom stabburet og utedoen. Her vil den bli "grav ned", slik at den kommer mer i plan med stabburet. For å få dette til er den gamle utedoen flyttet litt lenger øst.

Dette har bidratt til at hele "tunet" kommer mer fram.

BILDER (INNENDØRS) FRA TILBYGGET 06.11.2013

Bildet er tatt hvor inngangen til tilbygget vil bli. Veggen i front skal rives og ytterveggen mot syd blir den man ser gjennom døra.

På østveggen (ned mot elva) er det satt inn 2 store vinduer, slik at utsikten til elva er ivaretatt.

Bildet viser hvor inngangen fra våningshuset kommer, med toalett på hver side av gangen. Inngangen (utenfra)til tilbygget kommer hitenfor veggen til venstre.

VELLET FRITATT FOR BYGGESAKSGEBYR

Et enstemmig utvalg for Næring og Miljø (NM) vedtok i sitt møte 03.10.2013 at Bergesiden Vel skal fritas for byggesaksgebyr på kr. 22.900,- i forbindelse med oppføring av tilbygget og riving av Driftsbygget ved kirkegården.

(03.10.2013)

TOMTA ETTER DRIFTSBYGGET ER NÅ RYDDET OG ARBEIDET MED Å FÅ TILBYGGET FERDIG UTVENDIG STARTER MANDAG 07.10.2013.

Alle modulene med tilbehør er nå tryggt plassert på Bergesiden Grendetun og tomta på kirkegården ryddet.

Mandag f.k. (07.10.2013) starter arbeidet med å "tette" hullet hvor den ene garasjen var plassert, samt å legge tilbake yttertaket etc.

Roger Holm fortsetter sitt arbeid. Og målet er å bli ferdig utvendig med tilbygget og grunnmuren, som skal binde det gamle våningshuset sammen med tilbygget, før snøen kommer.

De 3 modulene nærmest våningshuset er per i dag adskilt med en vegg fra de 2 søndre modulene. Dette gjør det mulig å arbeide innendørs med disse modulene, samtidig som det arbeides med å få de 2 søndre modulene ferdig.

Får man dette til kan det være mulig at deler av årets julemesse (24.11.2013) kan arrangeres i denne delen av tilbygget. MEN DA ER VELLET AVHENGIG AV DUGNADSINNSATS!

DE 4 MODULENE PÅ PLASS

Det ble gjort en kjempeinnsats av alle som deltok i flyttingen av modulene fra kirkegården til Bergesiden Grendetun i går (20.09.2013).

Etter en arbeidsdag som startet kl. 07:30 ble den siste av de 4 modulene på driftsbygget ved Våler kirke heist på plass på Grendetunet i går kveld omkring kl. 20:00.

Nå gjenstår arbeidet med å "tette" den ene åpne modulen, som var en del av de 2 garasjene på driftsbygget, samt legge yttertaket og og sette opp "mellombygget" mellom det gamle våningshuset og tilbygget. Planen er at man skal få gjort dette i løpet av oktober 2013.

Etter dette starter den innvendige oppussingen. Og vi håper, når høstonna og elgjakta er unnagjort, at flere finner mulighet for å delta i dugnaden.

En takk til alle som har bidratt!

Nedenfor noen bilder fra flyttingen.

 

 

Arvid og Steinar - før den første modulen er klar for løfting.

Roger og Åge er ferdige med sin jobb på modul 2.

Ragnar, Arvid og Roger påser at den første modulen blir plassert ordentlig på hengeren.

Siste modulen forlater kirkegården på veg til Grendetunet

Kirkeverge Marit Kilen blir orientert av Ragnar om status og framdrift.

Roger klargjør løfting av taket på den første modulen - etter ankomst Grendetunet.

GARASJEDELEN PÅ DRIFTSBYGGET SNART REVET

Garasjedelen på Driftsbygget er snart ferdig revet og gavlveggene er fjernet. Dette gjør at man holder skjema i forhold til flytting av modulene fredag 20.09.2013.

Innvendig har man forberedt fradelingen av modulene i det man har startet kapping av gulv og tak.

Opplysninger fra produsenten av bygget, Moelven AS, bidrar også til at transporten vil kunne utføres mye enklere en først antatt.

All honnør til Roger Holm og hans "team"! Men det må være lov å stille spørsmålet: Hvor blir det av vellets medlemmer og dugnadsviljen?

(12.09.2013)

GRUNNMUREN TIL TILBYGGET PÅ GRENDETUNET ER FERDIG OG ARBEIDET MED RIVING AV DRIFTSBYGGET HAR STARTET

Roger Holm og hans medhjelpere avsluttet lørdag (07.09.2013) arbeidet med ringmuren til tilbygget på grendetunet og den står nå klar til å ta i mot 120 kvm av det gamle driftsbygget ved Våler kirke.

Samtidig har arbeidet med innvendig riving startet og demontering av garasjeportene på driftsbygget er ferdig.

Riving av yttertaket (blikktaket) ble foretatt av Roger og hans team tirsdag 10.09.2013 og er fullført.

(11.09.2013)

SØKNAD OM REFUSJON AV GEBYR VEDRØRENDE TILBYGGET

Her har fra venstre Ragnar Einarsrud, Einar Finstad, Ole Magnar Rønning og Åge Flaten startet arbeidet.

Jan Grandal har overtatt de to garasjeportene og er her i ferd med å demontere den ene. Begge er nå fjernet.

FØRSTE DUGNADSØKTA PÅ TILBYGGET. RIVING AV RAMPEN ER UNNAGJORT

Arbeidet med å rive plattformen foran driftsbygget ved Våler kirkegård startet, etter avtale med Våler kirkelige fellesråd, på formiddagen i dag (19.08.2013).

Tre av vellets pensjonister, Arvid Kravdal (med traktor og henger), Tor Åge Flaten og Asbjørn Holterud startet arbeidet på formiddagen. Etter hvert sluttet også Arne Idar Grandahl seg til.

På mange måter kan man si at 1. trinn i prosessen med tilbygget på Bergesiden Grendetun er unnagjort.

Arvid i gang med riving av rekkverket på driftsbygget ved Våler kirkegård.

"Byggemøte". Åge, Asbjørn og Arvid løser et problem.

Jobben er gjort og materialene er klare for transport til grendetunet.

FYLKESKOMMUNEN SA JA TIL BERGESIDEN VELS UTBYGGINGSPLANER

Etter først å ha vært noe kritisk til Bergesiden Vels utbyggingsplaner mot øst, sa Hedmark Fylkeskommune i møte den 14.08.2013 JA til vellets planer om et tilbygg til eksisterende våningshus. Dette medfører at Bergesiden Vel kan få utvidet sine lokaler med opp til ca. 120 kvm.

Vedtaket innebærer at tilbygget, det gamle driftsbygget ved Våler kirkegård, som først var tenkt bygget østover fra våningshuset, nå settes opp som et separat bygg med en "gang" mellom våningshuset og tilbygget, som får en liten dreining mot vest. Gangen mellom de to byggene vil få den østre veggen i glass, slik at man får en flott utsikt mot Glåmma.

Se brev fra Fylkeskommunen, situasjonskart og skissene nedenfor som viser hvordan dette er tenkt løst - og hvordan elementene i 2004 ble fraktet fra Haslemoen til Våler kirkegård.

Det undersøkes nå om man kan flytte modulene fra kirkegården til Halvorseth nordre - uten å ta av taksperrene. Om dette går - har man spart både tid og penger.

 

NEDENFOR: GODKJENNELSEN FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Tilbygg - plan 1. etasje.

Tilbygg - plan 1. etasje.

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden