• Salen. Her klargjort for en av de mange "søndagsmiddager" med rikelig plass for 68 personer.

    Kan ved selskaper tilpasses for rundt 100 personer.

  • Ved "søndagsmiddagene" har man også klargjort scenen for servering. Denne gir plass for 16-20 personer.

  • Ønsker du å sitte "nesten ute" er "sommerstua" et meget bra alternativ. Denne har plass til 28 personer.

  • Hvis været tillater det - kan terrassen med utsikt over Glomma anbefales. Her er det rikelig plass for nærmere 70 personer.

  • Ta gjerne kaffen og desserten i "blåstua" fra tidlig på 1900-tallet.......

  • ... eller "Det røda rummet" fra omkring 1790-1810.