Eidsfossen og deler av Bergesiden sett fra Butteberg.