Kart over Valseth og Bergesiden som viser de fleste av nedlagte og eldre plasser og bruk. (Kartet er utarbeidet av Arild Kompelien).